Linkovi

Hologram u službi dizajna automobila - 2002-07-03


Najviši direktori kompanije Ford nedavno su imali priliku da u sopstvenoj sali za konferencije sa svih strana razgledaju novi prototip modela Tanderberd. A da bi prešli sa jedne na drugu stranu nisu morali da obilaze oko modela - mogli su jednostavno da prodju kroz njega. Umesto skupe izrade prototipa od èvrstog materijala, fordovi dizajneri su ovoga puta pripremili samo hologramsku projekciju - odnosno trodimenzionalnu sliku koja je pomoæu specijalnog uredjaja bila projektovana da lebdi nekoliko santimetara iznad poda. Do sada, hologrami su davali nejasnu trodimenzionalnu projekciju, èija izrada je bila veoma skupa. Amerièka firma Zebra imaging, iz Ostina, u Teksasu, uspela je da znatno usavrši tu tehniku i smanji troškove izrade. Do sada je za snimanje holograma bilo potrebno da postoji fizièki objekat koji se snima. Firma Zebra imaging uspela je da fizièki objekat zameni digitalnom slikom. Analitièari predvidjaju da bi, samo za potrebe dizajna, nova hologramska tehnika mogla da privuèe poslove u vrednosti od blizu milijardu dolara godišnje.

XS
SM
MD
LG