Linkovi

SAD traže imunitet za svoje mirovne vojnike - 2002-07-01


Posle jednonedeljnih intenzivnih pregovora ostao je isti stav Sjedinjenih Država, da neæe dozvoliti Amerikancima u sastavu mirovnih snaga da padnu pod jurisdikciju novog kriviènog suda. Taj sud je osnovan da bi sudio ratnim zloèincima odgovornim za genocid, i grubo kršenje ljudskih prava, koji neæe biti gonjeni u sopstvenoj zemlji. No, Sjedinjene Države žele donošenje rezolucije kojom æe se garantovati imunitet amerièkim pripadnicima mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Amerièki vojnici se nalaze u sastavu mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini. Amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama, Džon Nigroponte, kaže da Sjedinjene Države žele i dalje da budu angažovane u mirovnim operacijama u Bosni, ali dodaje da bi amerièki vojnici mogli biti posebne mete zbog amerièke uloge na svetskom nivou:

”Uèešæe u mirovnim nastojanjima dokazuje privrženost meðunarodnom miru i bezbednosti, koji, kao što znate, mogu da znaèe teškoæe i opasnost za sve one koji uèestvuju u misjama èuvanja mira. Pošto smo prihvatili te opasnosti izlaganjem vojnika opasnim i teškim situacijama u cilju unapredjivanja mira i bezbednosti, neæemo od njih zahtevati da se izlažu dodatnim opasnostima od politizovanih sudjenja pred sudom èiju jurisdikciju nad našim ljudima vlada Sjedinjenih Država ne prihvata.“

Pristalice Meðunarodnog kriviènog suda smatraju da bi Sjedinjene Države trebalo jednostavno da povuku svoje vojnike iz mirovnih misija. Ali, Sjedinjene Države insistiraju da žele da ostanu angažovane u mirvnim operacijama. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini ionako bi trebalo da se završi za šest meseci, kada bi mirvni èuvari trebalo da se povuku i predaju u nadležnost policijskoj misiji Evropske unije. U govoru èlanovima Saveta bezbednosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Kofi Anan, upozorio je da bi preuranjeno okonèanje mirovne misije moglo da ugrozi nesiguran mir u Bosni i Hercegovini :

” Ukoliko se ne postigne sporazum o postepenom okonèanju misije, policija u Bosni i Hercegovini ostala bi bez nadgledanja, bez smernica i bez pomoæi.”

Produženjem mandata mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini za sedamdeset i dva sata diplomate su želele da spreèe pojavu vakuuma u nadležnosti dok se o tom pitanju još raspravlja. Trinaest èlanova Saveta bezbednosti glasalo je za rezoluciju na koju su Sjedinjene Države uložile veto. Bugarski predstavnik je rekao da njegova zemlja podržava rezolucija, ali da se uzdržava od glasanja kako bi pozvala na postizanje kompromisa.

XS
SM
MD
LG