Linkovi

Izrael aktivira rezerviste - 2002-06-20


Izraelska vojska je izdala hitne pozive za, kako je saopšteno, ogranièen broj rezervista, uporedo sa proširenjem vojnih operacija i ponovnim zauzimanjem gradova i sela pod palestinskom kontrolom. Oèekuje se da neki vojnici budu rasporeðeni duž takozvane ”zelene linije“ koje razdvaja Izrael od Zapadne obale, u pokušaju da se onemoguæe palestinski ekstremisti da upadaju na teritoriju jevrejske države.

Uzvraæajuæi na dva ovonedeljna samoubilaèka napada u Jerusalimu, izraelski vojnici su upali u Vitlejem, obližnji izbeglièki logor Dejša, i predgraða Ramale i Tulkarma. Predstavnici bolnice u Kalkiliji su saopštili da je ubijena trudna Palestinka tokom razmene vatre izmeðu izraelskih vojnika i naoružanih muškaraca. Predstavnik izraelske vlade, Dor Gold, izjavio je da æe vojne operacije na palestinskim teritorijama biti nastavljene, sve dok se vrše samoubilaèki napadi :

“ Sve dok druga strana ne promeni ponašanje, i dok oni ne preuzmu odgovornost za podruèja u njihovoj jurisdikciji, nemamo drugog izbora veæ da zauzmemo izvesne oblasti, èime æemo poboljšati sopstvenu sposobnost da spreèimo upade u Izrael.“ ”

U meðuvremenu, palestinski lider, Jaser Arafat, ponovo se založio za okonèanje napada na izraelske civile. ... Arafat je upozorio na moguænost potpune izraelske okupacije svih palestinskih teritorija, ukoliko se napadi ne obustave.

” Postojano ponavljamo, naroèito našem narodu ali i celom svetu, da se protivimo svim teroristièkim delatnostima protiv civila, bez obzira da li se radi o palestinskim ili izraelskim civilima.”

Pripadnici ekstremnih organizacija Hamas i Islamski Džihad, odbacili su Arafatov zahtev, i tvrde da æe nastaviti napade unutar Izraela. Izraelski vojni komentatori ukazuju da bi ovonedeljna odluka Izreala da ponovo zauzme neke palestinske oblasti, mogla da uzrokuje brojne probleme. Prema njihovom mišljenju, znatna sredstva se troše na aktiviranje rezervista, u vreme kada se izraelska privreda nalazi na ivici recesije, i izraelska vojska æe morati da uspostavi nova birokratska tela da bi se obezbedile usluge palestinskim civilima.

Tokom izraelske okupacije Zapadne obale i pojasa Gaze, pre nego što su se sredinom devedesetih godina izraelske jedinice postepeno povukle iz palestinskih gradova, izraelska vojska je kontrolisala veæinu aspekata palestinskog života, od izdavanja krštenica do upravljanja školama.

XS
SM
MD
LG