Linkovi

Digitalni jaz - 2002-06-18


Ljudi u razvijenim zemljama smatraju kompjutere i internet za nešto svakodnevno. Ali u zemljama u razvoju, u kojima živi veæi deo svetskog stanovništva, digitalne veze takoreæi ne postoje. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da dve treæine èoveèanstva još uvek ne oseæa blagodeti digitalne revolucije. Struènjaci upozoravaju da siromašne zemlje moraju da poènu da koriste novu tehnologiju za svoju razvojnu strategiju ili æe ostati van globalne ekonomije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan je, otvarajuæi sastanak, primetio da su mnogi pojedinci i institucije bezuspešno pokušali da premoste taj jaz:

”Uprkos plemenitim pokušajima i razlièitim inicijativama još uvek smo veoma daleko od toga da su prednosti informativne i komunikacione tehnologije dostupne svima. Digitalni jaz je još uvek ogroman, sa milijardama ljudi koje još nisu povezane u globalno društvo, koje se, sa svoje strane, medjusobno sve više povezuje.“

Vodeæe multinacionalne kompanije, kao što su softverski gigant Majkrosoft i proizvodjaè hardvera Hjulet-Pakard, kažu da æe pomoæi, i veæ su obeæale da æe najmanje 20 posto od svojih godišnjih budžeta za dobrotvorne svrhe odvojiti u korist programa za uvodjenje nove tehnologije u zemlje u razvoju. Ali, mnoge od tih zemalja nemaju odgovarajuæu infrastrukturu. Volja, dakle, postoji iako zadatak neæe biti lak, s obzirom da obuhvata i privatan i javni sektor. Debra Dan je potpredsednica kompanije Hjulet-Pakard:

”Obmanjivala bih vas kada ne bih priznala da je prilièno veliki izazov smisliti uspešne modele za saradnju medju svim tim sektorima. Mi radimo i razmišljamo na razlièite naèine. Mislim da je svako od uèesnika nauèio po nešto.“

Niko ne oèekuje da æe ovaj dvodnevni sastanak dovesti do neke velike, sveobuhvatne inicijative. Ali funkcioneri Ujedinjenih nacija se nadaju da æe ovi razgovori jasno otkriti podruèja u kojima saradnja može da poène.

XS
SM
MD
LG