Linkovi

Reakcije na amerièke pretnje Iraku - 2002-06-17


Otkada je predsednik Džordž Buš rekao da je uklanjanje Sadama Huseina sa vlasti jedan od ciljeva njegove administracije, arapski lideri javno izražavaju svoje protivljenje i žestoko kritikuju ideju o bilo kakvom korišæenju vojne sile protiv Iraka, istièuæi da bi to podstaklo zategnutosti svuda u regionu. To je jedna od poruka koje su prenete amerièkom potpredsedniku Diku Èejniju kada je krajem aprila posetio Bliski istok. Abdula el Ašal je struènjak za arapsko podruèje, koji predaje na nekoliko kairskih univerziteta. On kaže da bi svaka umešanost CIE u uklanjanje Sadama Huseina poslala, kako se izrazio, ”jezivu poruku liderima širom tog regiona.“

”Ovo je opasno, jer ako Sjedinjene Države ubiju jednog lidera to bi znaèilo da svako može da bude kandidat za sliènu operaciju. Zato mislim da je Sjedinjenim Državama potrebna nova politika prema Iraku koja bi bila stabilnija, jasnija i opravdana, i koja bi bila uverljiva za arapske države.“

Abdula el Ašal iznosi uverenje da Sjedinjene Države neæe sprovesti vojni udar protiv Iraka. On kaže kako veruje da Bušovu administraciju mnogo više zaokuplja pronalaženje miroljubivog rešenja za izraelsko-palestinski konflikt. Mohamad Kamal, profesor politikologije na dva kairska univerziteta, kaže da na Bliskom istoku ima dovoljno nezadovoljstva javnosti da to izaziva zabrinutost medju arapskim liderima da bi potencijalna vojna akcija protiv Iraka mogla da izazove napade protiv drugih vlada u regionu.

”Iskreno govoreæi, mislim da bi narodi bili sreæniji kada bi svi šefovi arapskih država bili uklonjeni jer to nisu demokratski izabrani lideri. Ali, ako se Sjedinjene Države upuste u takvu operaciju, uz upotrebu vojne sile protiv neke strane zemlje, ljudi to neæe prihvatiti. Neæe prihvatiti sredstva niti metod promene bilo kog od tih režima. Ali možda bi prihvatili krajnji rezultat, jer mislim da u Iraku nisu baš sreæni sa Sadamom Huseinom, niti su u drugim arapskim zemljama sreæni sa svojim šefovima država.“

Sjedinjene Države nikada nisu iznele ideju da bi pokušaj uklanjanja Sadama Huseina vodio napadima na šefove drugih država u regionu. Lideri širom Bliskog istoka pokušavali su da ubede iraèkog vodju. izmedju ostalog, da dozvoli povratak vojnih inspektora Ujedinjenih nacija. Ti inspektori su napustili Irak kratko vreme pre poèetka amerièko-britanskog bombardovanja, decembra 1998. godine, i od tada im nije dozvoljen povratak. Iraèka novinska agencija izveštava da predsednik Husein traži da sve sankcije Ujedinjenih nacija prema Iraku budu ukinute pre nego što bude moguæe sklopiti sporazum o povratku inspektora. Irak uporno tvrdi da ne radi na razvijanju oružja za masovna uništavanja.

XS
SM
MD
LG