Linkovi

Sudjenje Miloševiæu tokom protekle nedelje - 2002-06-14


Èovjek koji je u posljednjoj deceniji prošlog vijeka neprikosnoveno vladao ne samo Srbijom nego i svim prostorima bivše Jugoslavije gdje su živjeli Srbi bio je èovjek koji smatra da je istina samo ono što on kaže, koji ne podnosi suprotna mišljenja i ne podnosi savjete podredjenih. Zato je probleme rješavao maèem, bez imalo strpljenja i želje da èuje tudje mišljenje i u uvjerenju da je ono što on radi ne samo apsolutno ispravno nego i najbolje moguæe.

Ovo je slika Slobodana Miloševiæa koju su ove nedjelje pred Tribunalom u Hagu naslikali bivši šef evropskih posmatraèa na Kosovu, Amerikanac Vilijam Voker i bivši šef vojnog komiteta NATO-a, Nijemc Klaus Nauman. Ovakvu sliku o bivšem predsjedniku Jugoslavije i sadašnjem glavnom optuženom pred medjunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, potvrdio je sam Miloševiæ tokom unakrsnog ispitivanja ove dvojice svjedoka.

Miloševiæ je sedmicu na izmaku poèeo tako što je od zaštiæenog svjedoka K6 - Albanca koji je do 1998. radio kao inspektor policije u Prištini - uspio da dobije optužujuæe detalje o zloèinaèkim aktivnostima Oslobodilaèke vojske Kosova. K6 je èak potvrdio da su u tim zloèinaèkim djelatnostima uèestvovali najviši šefovi OVK, Hašim Taèi, Redžep Selimi i Jakup Krasniæi.

Nakon prvog uspješnog dana kola su za bivšeg jugoslovenskog predsjednika pošla nizbrdo. Posle bezbrojnih Miloševiæevih pokušaja ali bez konkretnih dokaza da uvjeri Viljema Vokera da su u Raèku, januara 1999. godine stradali pripadnici OVK, a da su civilne žrtve na to mjesto donesene sa nekih drugih ratišta u toku noci, Voker je izjavio:

”Ja sam potpuno siguran da su žrtve ubijene na tom mjestu i da nijedno tijelo nije donijeto sa strane ostajuæi pri tvrdnji da je u Raèku bila rijeè o masakru nad albanskim civilima.“

Najviše muke Miloševiæu je ipak donio general Nauman tvrdnjom da je bivši jugoslovenski predsjednik njemu i tadašnjem komandantu NATO-a za Evropu, amerièkom generalu Vesliju Klarku u oktobru 1998. rekao da æe problem Kosova riješiti po uzoru na Drenicu iz 1946. godine. Na pitanje Naumana šta pod tim podrazumijeva, Miloševih je navodno rekao da æe sve Albance da pobije.

Tokom unakrsnog ispitivanja koje je poèelo juèe, a danas završeno, Miloševiæ je logikom pokušavao da ospori svjedoèenje Naumana pitajuæi ga da li je logièno da potpiše mirovni sporazum i onda kaže:

”E, sad idem da ih sve pobijem!“

Dilemu je razriješio britanski sudija Rièard Mej rekavši da æe sud dati odgovor na to pitanje.

XS
SM
MD
LG