Linkovi

Borba protiv terorista u Bosni - 2002-06-11


Bošnjaèka vlada je preduzela korake protiv islamske humanitarne organizacije al - Haramajn, optužene da je prikrivala saradnju sa teroristima. Treæeg ovog meseca, bošnjaèka policija je pretražila nekoliko predstavništva islamske fondacije al - Haramajn, ukljuèujuæi prostorije u Sarajevu, i Travniku.

Poèetkom godine, amerièki sekretar za finansije, Pol O’Nil, objavio je da æe biti zamrznuta sredstva te fondacije u Bosni i Somaliji. Predstavništvo al - Haramajna u Bosni bilo je povezano sa grupacijom Gama al - Islamija. Ta teroristièka grupacija sa sedištem u Egiptu, odgovorna je za masakr izvršen 1997. godine u Luksoru, kojom prilikom je ubijeno šezdeset i dva lica, ukljuèujuæi pedeset i osam stranih turista. Voða grupacije Gama al - Islamija, Ajman al - Zavahiri, drugi je po rangu u teroristièkoj mreži al - Kaida, Osame bin Ladena.

Organizacije kao što je predstavništvo al - Haramajne u Bosni koriste humitarni rad da bi prikrile finansisranje i raznu pomoæ teroristima, obezbeðujuæi im lažne isprave, i akreditive, i moguænost za putovanja. Kako je sekretar O’Nil rekao:” Organizacije koje delima mržnje i surovosti bacaju ljagu na humanitarni rad direktno nam se suprostavljaju zbog èega æemo ih pronaæi, upoznati javnost sa njihovom delatnošæu i zatvoriti ih. “

Devetnaestog marta ove godine, tokom pretrage predstavništva Fondacije meðunarodna dobroèinstva u Srajevu i Zenici, pronaðeni su dokazi na osnovu kojih Inam Arnaut, optužen za krivokletstvo u vezi sa istragom bin Ladenove al - Kaide. Arnaut je poreklom iz Sirije, kao i bin Laden, i nalazi se na èelu predstavništva Fondacije meðunarodna dobroèinstva u Èikagu, u Ilinoju. Bošnjaèke vlasti su takoðe Sjedinjenim Državama izruèile šest Alžiraca osumnjièenih za terorizam.

Vlasti u Sarajevu nastavljaju istrage u saradnji sa amerièkim predstavnicima. Bošnjaci i Amerikanci se zajednièkim snagama bore protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG