Linkovi

U toku je obimna potraga za teroristima - 2002-06-11


Predsednik Buš kaže da se Hoze Padilja, takoðe poznat kao Abdula al-Muhadžir, nalazi taèno tamo gde treba, u amerièkom vojnom zatvoru. Amerièki predsednik je dao do znanja da je to hapšenje tek poèetak.

“Slediæemo svaki trag, svaku indiciju”.

Predsednik Buš je rekao da je u toku široka meðunarodna potera:

“Koalicija koju smo sastavili privela je preko 2,400 ljudi. I sada možete reæi da je privedena 2,401 osoba.”

Predsednik Buš je to izjavio na kraju sastanka sa liderima amerièkog Kongresa na kojem se razgovaralo o planiranoj reorganizaciji federalne vlade u cilju stvaranja novog združenog sekretarijata za domaæu bezbednost. Po reèima amerièkog predsednika postoji èvrsta dvostranaèka podrška da se taj posao obavi što pre:

“Ovaj rat protiv terorizma trajaæe dugo. Ima ljudi koji još uvek žele da naude Sjedinjenim Državama i dužni smo da radimo svi zajedno i uèinimo sve da zaštitimo amerièki narod.”

Zakonodavci koji su uèestvovali na sastanku saglasni su sa predsednikom, iako navode da posao reorganizacija vlade neæe biti lak. Lider veæine u Senatu, demokrata Tom Dešl kaže da æe biti postavljana oštra pitanja, posebno u pogledu sudbine rada amerièkih obaveštajnih službi.

“Smatram da je od kljuène važnosti da pomno i detaljno razmotrimo predlog, i da takoðe donesemo zakljuèke tako da u skorijoj buduænosti možemo na bolji naèin nego do sada da odgovorimo na sva ta pitanja”.

U èetvrtak æe predsednièki savetnik za domaæu bezbednost, Tom Ridž informisati èlanove Kongresa na Kapitol hilu o planiranoj reorganizaciji. Neki kongresni lideri su izrazili nadu da æe odgovarajuæe zakonodavstvo biti usvojeno pre 11. septembra ove godine. No, drugi istièu da je potrebno vreme da bi se taj posao valjano obavio.

XS
SM
MD
LG