Linkovi

DSS osnovala vladu u senci - 2002-06-07


Predsednik vlade u senci biæe potpredsednik Demokratske stranke Srbije, Dragan Maršiæanin. Vlada u senci ima 12 èlanova, biæe programska, a ne kadrovska i trebalo bi da predstavlja ozbiljnu, demokratsku alternativu sadašnjoj Vladi Srbije, izjavio je na konferenciji za novinare šef poslanièke grupe ove partije u Skupštini Srbije Dejan Mihajlov. Jedini potpredsednik i istovremeno ministar urbanizma i graðevine je Rade Obradoviæ, za ekonomiju i finansije zadužen je Danijel vetiæanin, za privredu i privatizaciju Aleksandar Pravdiæ, za industriju, rudarstvo i enegetiku Rade Naumov, saobraæaj i telekomunikacije Zoran Šami, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mladen Rankoviæ, ministarstvo za pravdu i lokalnu samoupravu vodiæe Dušan Budišin, unutrašnje poslove Dragan Joèiæ, obrazovanje, nauke, kulture i sport Nenad Lemajiæ, zdravlje i životnu sredinu Olga Æosiæ i ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Dejan Keseroviæ. Vlada u senci ima i Odbor za Kosovo i Metohiju koji æe voditi Dušan Prorokoviæ. Dejan Mihajlov rekao je da æe vlada u senci predlaganjem zakonskih i drugih akata raditi na promeni sistema i da æe se baviti konkretnim pitanjima. Bez obzira na vladu u senci Demokratska stranka Srbije i dalje ostaje u DOS-u, rekao je Mihajlov. Naša stranka u odnosu na republièku Vladu jeste u opoziciji i njene rezultate deliæemo na katastrofalno loše, manje loše i prihvatljive i prema njima æemo se tako odnositi u Skupštini, rekao je Mihajlov. Potpredsednica Demokratske stranke Gordana Èomiæ ocenjuje da je formiranjem vlade u senci Demokratska stranka Srbije sebe definisala kao opozicionu partiju. Ne može se biti politièka stranka koja podržava republièku Vladu i istovremeno imati vladu u senci, rekla je Èomiæeva. Na pitanje novinara, Dejan Mihajlov još jednom je objasnio politièku poziciju Demokratske stranke Srbije, odnosno da li je ta stranka u opoziciji ili vlasti. Na nekim nivoima vlasti smo pozicija, jer nam je predsednik stranke ujedno i predsednik Jugoslavije, ali na drugim nivoima vlasti smo u opoziciji u odnosu na vlast, objasnio je Mihajlov.

I funkcioner Nove demokratije Žarko Jokanoviæ smatra da se Demokratska stranka Srbije formiranjem vlade u senci opredelila da umesto preuzimanja odgovornosti ode u debelu hladovinu i dodaje da niko nije kriv što je samu sebe smestili tamo gde joj je mesto - u DOS-ovu senku.

A politièki analitièar Ognjen Pribiæeviæ izjavio je da formiranje vladu u senci ne predstavlja dovoljno radikalan odgovor Demokratske stranke Srbije na aktuelnu politièku situaciju u zemlji i da tim potezom neæe bitnije uticati na suštinsko politièko pitanje izazvano odlukom vladajuæe koalicije da oduzme mandate poslanicima te stranke u Skupštini Srbije.

XS
SM
MD
LG