Linkovi

Uoèi sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu - 2002-06-05


Ministri odbrane 19 zemalja èlanica alijanse pripremaju se za novembarski samit u Pragu, za koji diplomati kažu da æe odrediti nove ciljeve alijanse. Tom sastanku prethodi znaèajan sporazum, postignut prošlog meseca, kojim je Rusija dobila ulogu u donošenju odluka u vezi sa teroristièkim pretnjama i širenjem oružja za masovna uništavanja.

Najvažnija stavka dnevnog reda ovonedeljnog sastanka biæe sve veæa razlika u vojnim sposobnostima izmedju Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Vašington vrši pritisak na saveznike da poveæaju izdatke za odbranu i prošire svoje moguænosti za suprotstavljanje novim izazovima. Iako su budžeti tanki, a ni jedan evropski politièar suoèen sa izborima ne želi da poveæava troškove za odbranu, amerièki funkcioneri smatraju da æe saveznici do samita u Pragu biti spremni da se obavežu na jaèanje vojnih sposobnosti. Alternativa tome, kažu diplomate u sedištu NATO-a, biæe razdvajanje NATO-a na dve grane - jednu u kojoj æe Sjedinjene Države obezbedjivati pametne bombe, logistiku i obaveštajne podatke, i drugu u kojoj æe ostali obezbedjivati kopnene trupe ili jednostavno stojati po strani. Amerièki funkcioneri kažu da je hitno potrebno da Kanada i evropski saveznici poboljšaju svoje sposobnosti u oblastima kao što je strateški aero-transport, precizno navodjena municija i bezbedne komunikacije. Vašington takodje želi da alijansa razvije strategiju zaštite vojnika i civilnog stanovništva od biološkog i hemijskog oružja, pa stoga predlaže da manje saveznièke države, s obzirom na skromna sredstva, udruže resurse ili se specijalizuju za posebne sposobnosti kako bi zadržale troškove na nižem nivou.

Sve ove ideje u poslednje vreme nailaze na podršku u Evropi. Britanija i Španija su ove nedelje pozvale NATO da se preobrazi iz strogo kolektivnog odbrambenog saveza u elastièniju organizaciju èije snage bi mogle biti upotrebljene gdegod je potrebno, èime je otvorena moguænost obavljanja misija i van evroatlantskog podruèja. Ta ideja je u skladu sa insistiranjem generalnog sekretara NATO-a Džordža Robertsona da alijansa mora da bude sposobna za brz transport malih, veoma pokretnih jedinica do udaljenih žarišta kao i za to da im trajnije pruža podršku. NATO razvija ono što je jedan visoki funkcioner opisao kao ”nov vojni koncept,“ koji æe definisati ulogu koju oružane snage savez treba da igraju u ratu protiv terorizma. Isti funkcioner je rekao da NATO takodje razmatra kako da reaguje u sluèajevima napada na zemlje koje nisu èlanice alijanse i koje se nalaze van njenog operativnog podruèja.

XS
SM
MD
LG