Linkovi

Ramsfeld otputovao u Brisel - 2002-06-04


Pola veka NATO je uspevao da drži hladni rat pod kontrolom. Ali, kako je jedan visoki amerièki zvaniènik ocenio, teroristièki napadi 11. septembra su poziv na budjenje i znak da postoje nove pretnje bez presedana, i da postoji opasnost da teroristi iskoriste oružje masovnog uništenja. U novom post-septembarskom okruženju, èlanicama NATO-a više ne prete armije veæ mreže terorista koje uz pomoæ takozvanih odmetnièkih država mogu da steknu nuklearno, biološko i hemijsko oružje. Mnoge diskusije u Briselu upravo æe se koncentrisati na prilagodjavanje novoj vojnopolitièkoj situaciji. Posle sastanka u Briselu, sekretar za odbranu Ramsfeld uputiæe se u Persijski zaliv da bi razgovarao sa tamošnjim saveznicima o tome koliku pretnju predstavljaju Irak i situacija u južnoj Aziji. Ramsfeld æe se sastati sa indijskim i pakistanskim liderima u pokušaju da spreèi rat izmedju dve nuklearne sile oko sporne oblasti Kašmira. Pre odlaska iz Vašingtona, Ramsfeld je novinarima rekao da tenzije izmedju dve zemlje odvraæaju pažnju od rata protiv terorizma, ali da za sada nisu osujetile amerièke ciljeve. On i drugi funkcioneri Bušove administracije jasno su istakli da oèekuju od pakistanskog predsednika Perveza Mušarafa da više uèini na okonèanju prekograniènih napada muslimanskih ekstremista u indijskom Kašmiru. Amerièki zvaniènici dodaju da dok se to ne desi, Indija ima pravo na samoodbranu.

”Jasno je da ja ne bih išao u ovu posetu da nas ne zabrinjava zategnutost u odnosima izmedju Indije i Pakistana. Pri tom moram da napomenem da mi verujemo da ukoliko je jedna zemlja žrtva terorizma, ona ima pravo da taj terorizma iskoreni.“

Zamenik državnog sekretara Rièard Armitidž posetiæe Nju Delhi i Islamabad nekoliko dana pre dolaska Donalda Ramsfelda. Ove posete deo su medjunarodnih napora u koje su ukljuèene i Rusija i Kina kako bi se izbegao rat na jugu Azije. Amerièki zvaniènici preneæe svojim domaæinima da posledice mogu biti užasavajuæe za ceo region ukoliko dve države zapoènu nuklearni rat.

XS
SM
MD
LG