Linkovi

Potpisan novi sporazum o kreditima za razvoj privrede - 2002-06-04


Agencija za medjunarodni razvoj Sjedinjenih amerièkih država, USAID, danas je u Banjaluci potpisala i aktivirala novu kreditnu liniju u svom Programu poslovnog razvoja putem plasiranja novih milion konvertibilnih maraka odobrenih lokalnoj mikrokreditnoj organizaciji Mikriofin, èime su kreditna sredstva plasirana ovim putem dostigla iznos od oko 76 miliona maraka, dok je ukupni potencijal Agencije USAID plasiran putem Programa za razvoj na èitavom BeHa podruèju dostigao iznos 232 miliona dolara, od ukupno više od 700 miliona dolara koliko su Sjedinjene države plasirale u obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine putem USAID Agencije.

Edvard Kendink, šef Misije USAID u Bosni i Hercegovini, rekao je da ovakakvo kreditiranje malih i srednjih preduzeæa jaèa sveukuni privredni potencijal Bosne i Hercegovine. Agencija je tako od poèetka svog programa, od 1996. godine u oba BeHa entiteta odobrila više od 580 kredita i direktno omoguæila otvaranje preko 17.500 novih radnih mjesta, naglasio je gospodin Kendink i dalje izdvojio:

"Mikrokreditiranje je važno jer se pomoæu njega zadržavaju radna mjesta, smanjuje se nezaposlenost, i sve je to korak prema samoodrživom razvoju zemlje", istakao je gospodin Kendink, i dalje dodao, "Takodje, mikrokreditiranje otvara vrata osnivanju malih i srednjih preduzeæa što jaèa sveukupnu privredu Bosne i Hercegovine."

Inaèe, banjaluèki partner USAID-vog Programa poslovnog razvoja, mikrokreditna finansijska organizacija Mikrofin, veæ je dosada povukla više od 76 miliona maraka iz sredstava USAID i uložila ih u kreditiranje 29 hiljada kredita, a uz zanemarljivo malu kamatu od oko 1,5 procenta i uz rok vraæanja od 36 mjeseci, što je izuzetno povoljno u odnosu na moguæu visinu kredita od 2,5 do 30 hiljada maraka, istakao je direktor Mikrofina Aleksandar Kremenoviæ;

" U ovom momentu Mikrofin ima kreditni portfolio od blizu 12 miliona konvertibilnih maraka i blizu pet hiljada aktivnih klijenata. Pored toga kredit kojeg æemo današnjim potpisivanjem dobiti od USAID-a za nas znaèi puno jer æe nam omoguæiti ostvarivanje svih naših planiranih aktivnosti..."

Kremenoviæ je pri tom prvenstveno mislio na ekspanziju van Banjaluke, na ostale regije Republike Srpske, proširivanje korisnika kredita, poveæivanje gornjeg limita kredita i smanjenje procenta kamata.

XS
SM
MD
LG