Linkovi

U Rimu uspostavljen novi Savet NATO-a i Rusije - 2002-05-28


Hladni rat objavljen je više puta, ali kako je jedan zvaniènik NATO-a rekao - novi sporazum izmedju Alijanse i Rusije jeste njegova zvanièna sahrana. Obraæajuæi se uèesnicima samita, Džordž Buš je izrazio to oseæanje rekavši da su dva bivša suparnika sada partneri i da je time okonèana 50-godišnja podela, kao i decenija neizvesnosti. Rusija je sada prema Bušovim reèima ujedinjena sa Zapadom u borbi protiv zajednièkog neprijatelja: ”Napadi 11. septembra jasno su nam rekli da nove opasnosti prete svim nacijama, ukljuèujuæi i Rusiju. Mesecima posle toga, postalo je jasno da ukoliko zajednièki radimo protiv takvih pretnji, naša uspešnost biæe mnogo veæa“.

Predsednik Putin je rekao da su NATO i Rusija prešli dug put od hladnoratovske konfrontacije do današnje saradnje: ”Važnost ovog sastanka je teško preceniti. Èak i pre samo kratkog vremena, sastanci ove vrste na kojima bi prisustvovali lideri Rusije i zemalja NATO-a, bili su jednostavno nezamislivi, a danas su postali realnost“.

Savet NATO-Rusija daæe Moskvi ravnopravnu ulogu u donošenju mnogih odluka NATO-a, posebno onih koje se tièu borbe protiv terorizma i širenja oružja masovnog uništenja. U poèetku, Savet æe odluèivati o mirovnim trupama, kontrolisanju kriznih situacija i o operacijama izvlaèenja i spasavanja ljudstva. Generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson kaže da æe potpisani sporazum ujediniti nacije od Vankuvera do Vladivostoka u borbi protiv zajednièkog neprijatelja, globalnog terorizma. On je ipak upozorio 20 èlanova Saveta da ne dopuste da njihovo telo postane samo prièaonica: ”Svi od nas mnogo oèekuju, dakle da ovo ne bude samo još jedan od protokolarnih dogadjaja, veæ pravi proboj. Novi Savet Nato-Rusija neæe samo prièati veæ æe i delovati, neæe samo analizirati veæ æe i nalagati, i neæe samo razmatrati, veæ æe i preduzimati odluènu akciju. Velika nam je obaveza da obezbedimo da ova oèekivanja ne budu izneverena. Ukoliko nam je potrebno podseæanje zašto to tako treba da bude, nudi nam se jednostavan odgovor - imamo zajednièkog neprijatelja“.

Zvaniènici NATO-a insistiranju da Rusija neæe imati veto na odluke Alijanse. Oni kažu da æe èlanovi NATO-a moæi da sklone odredjena pitanja sa stola Saveta NATO-Rusija, kao i da æe onda ta pitanja pasti pod nezavnisnu nadležnost same Alijanse.

XS
SM
MD
LG