Linkovi

Buš pozdravlja dogovore sa Rusijom - 2002-05-15


Predstavnik Bele kuæe, Ari Flajšer, je rekao da je možda najznaèajniji razvoj dogadjaja u toku administracije predsednika Buša evolucija veza sa Rusijom.

”Predsednik vidi ovo kao novu eru koja oèigledno seže van okvira Hladnog rata i koja otvara nov put u odnosima sa Rusijom - put saradnje Moskve sa Zapadom. NARR: Ari Flajšer je istakao da je sporazum o nuklearnom naoružanju, postignut pre nekoliko dana izmedju Vašingtona i Moskve, veliki korak. Novi sporazum NATO-Rusija je još jedan takav potez.“

Predsednik je zadovoljan što je Severnotlanski savez u Rejkjaviku preduzeo veliki korak ka integraciji Rusije u evropsku i atlansku zajednicu zemalja, putem osnivanja Saveta NATO-Rusija. NARR: U skladu sa novim aranžmanom, Rusija æe saradjivati sa 19 zemalja èlanica NATO-a u širokom spektru pitanja, ukljuèujuæi ne-širenje nuklearnog naoružanja, vojnu saradnju i borbu protiv terorizma. Predstavnik Bele kuæe Ari Frajšer, koji je rastao u eri kad je Hladni rat bio na vrhnuncu, osvrnuo se na znaèaj ovog trenutka:

”Ko je mogao i da zamisli dok smo bili deca, da æe Rusija postati delimièno èlan NATO-a.“

Na pitanje kada bi Rusija mogla da raèuna na puno èlanstvo, Flajšer je uzvratio ukazujuæi na ono što je veæ postignuto. Osnivanje Saveta NATO- Rusija je samo poèetak, rekao je on dodavši - ”to je vrt koji æe biti zalivan i koji æe bujati“.

XS
SM
MD
LG