Linkovi

Kako æe se deliti kredit MMF-a - 2002-05-14


Stvar je našeg internog dogovora kako æe se dijeliti tranše kredita, ali æe Crna Gora biti adekvatno zastupljena, kazao je on, za dnevnik Vijesti. Suština je da se mora naæi specifièan aranžman u podjeli novca, u saradnji sa MMF-om, a koji æe koordinirati Centralna banka Crne Gore i Narodna banka Jugoslavije. Za Crnu Goru je, po Ivaniševiæevom mišljenju, važno da su oaveze prema MMF-u realne i uklopljene u planove reformi, te da je od kredita znaèajnije što je stend-baj, reper prema kojem se ravnaju strani investitori. Odobravanje stendbaj aranžmana je, takoðe, dobra ocjena MMF-a, kada je u pitanju voðnje ekonomske politike, zakljuèio je Ministar Ivaniševiæ.

Primjenom metode paralelnog brojanja glasova Centar za monitoring i Centar za slobodne izbore i demokratiju dobiæe rezultate sjutrašnjih lokalnih izbora ubrzo nakon zatvaranja biraèkih mjesta. Ovi centri imaæe svoje predstavnike u radu Komisija koje æe se strati o organizaciji i provoðenju izbora, te posmatraèe koji æe sa svih izbornih mjesta direktno obavještavati o svim radnjama glasaèkog postupka, rekao je na konferenciji za novinare èlan Upravnog odbora Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojeviæ, i dodao:

”Imaæemo, na kraju krajeva predstavnike na svim biraèkim mjestima.Ukupno je Centar za monitoring akreditovao 1oo8 posmatraèa. Zajedno sa Cesidom broj posmatraèa angažovanih na ovim izborima, bilo stancionarnih koji æe provesti èitav dan na biraèkom mjestu, bilo mobilnih koji æe obilaziti biraèka mjesta, jete 1064, tako da æemo do samog trenutka proglašenja konaènih izbornih rezultata biti prisutni pri izvoðenju svake od radnjiu ovom izbornom postupku.“

XS
SM
MD
LG