Linkovi

Sklopljen novi amerièko-ruski sporazum o kontroli naoružanja - 2002-05-13


Obe strane su prošle godine pružile indikacije da žele da smanje svoj nuklearni arsenal da bi, u medjuvremenu, postigle i sporazum. Predsednik Buš kaže da sporazum oznaèava poèetak nove ere obostrano kvalitetnije bezednosti.

”Ugovorom æe biti likvidiran legat hladnog rata. Kada predsednik Putin i ja budemo potpisali ugovor, poèeæe nova era.“

Amerièki predsednik je to izjavio neposredno nakon što su amerièki i ruski pregovaraèi obavili svoj deo posla u Moskvi gde je ruski predsednik Putin takoreæi istovremeno izjavio da je zadovoljan rezlultatima pregovora.

Zvaniènici Bele kuæe ukazuju da ugovor predstavlja dobitak za obe strane. Prema njihovim reèima, Rusi su dobili formalni ugovor koji su želeli, a Amerikancima je omoguæeno da zadrže izvesnu fleksibilnost u naèinima na koje æe iz arsenala ukloniti bojeve glave. Jedan viši zvaniènik Bušove administracije je izjavio da æe SAD, prema ugovoru, ukloniti neke od bojevih glava, a druge uskladištiti. Rusija, koja se prvobitno zalagala za uništenje svih uklonjenih bojevih glava, takodje æe slediti slièan prilaz i pohraniti neke od svojih bojevih glava. Isti amerièki zvaniènik -- koji je razgovorao sa novinarima pod uslovom da ostane anoniman -- procenio je da trenutno svaka strana ima izmedju 5 i 6 hiljada operativnih bojevih glava i da æe, shodno ugovoru, taj broj biti manjen na 1700 do 2200 projektila.

Predsednik Buš i predsednik Putin su postigli saglasnost o redukciji nuklearnih arsenala prošle godine. Na poèetku je predsednik Buš izražavao sumnju u neophodnost formalnog ugovora uz obrazloženje da bi dugogodišnji pregovori odložili redukcije koje su dve strane i onako bile spremne da sprovedu u delo. Medjutim, amerièki predsednik je odustao od te argumentacije kada je shvatio da je za pregovore potrebno nekoliko meseci, a ne godina. Pregovori su trajali 5-6 meseci i doveli do usvajanja preciznog dokumenta koji je sadržan na, kako je saopštila Bela kuæa, svega tri stranice, što je neuobièajeno za sporazume o nuklearnom naoužzanju.

Sporazum se odnosi iskljuèivo na redkuciju ofanzivnog nuklearnog oružja i ne dotièe se spora oko planova predsednika Buša da Amerika izgradi sistem protivraketne odbrane. Sporazum æe stupiti na snagu èim bude ratifikovan od strane amerièkog senata i ruske Dume. Medjutim, treba napomenuti da je smanjenje nuklearnog arsenala veæ u fazi planiranja.

Na pitanje zašto je ugovor uopšte bio potreban u svetlu èinjenice da SAD prihvata unilateralnu redukciju, viši zvaniènik Bušove administracije je uzvratio da se ugovorom garantuje da æe proces biti nastavljen bez obzira ko predvodi SAD i Rusiju.

XS
SM
MD
LG