Linkovi

Vojni odnosi SAD i Jugoslavije - 2002-05-13


B.M.: Gospodine Bejn, kakvi su sada vojni odnosi izmedju Sjedinjenih Država i jugoslavije?

N.B.: U suštini vojni odnosi izmedju Beograda i Vašingtona su nepromenjeni. Održavamo baziène odnose sa Beogradom. Razmenili smo vojne atašee i ja sam, na primer, nekoliko puta vodio razgovore sa jugoslovenskim atašeom u Vašingtonu, pukovnikom Miloradom Periæem. Te razgovore nastavljamo. Medjutim, naši odnosi ostaju uglavnom nepromenjeni i neæe biti napretka dok se situacija ne reši.

B.M.: Na šta mislite kada kažete ”dok se situacija ne reši”?

N.B.: Mislim na moguæe mere za unapredjenje odnosa izmedju dva vojna establišmenta, kao što su razmene poseta funkcionera visokog ranga radi diskusija o pitanjima od zajednièkog interesa, možda buduæih vojnih manevara regionalnih zemalja, i sliènog. Mi bismo bili spremni da razmotrimo nove i znaèajnije aranžmane, kao što je ukljuèenje Jugoslavije u program “Partnerstvo za mir”, medjutim, dok se pitanje sertifikacije ne reši, napredak po takvim pitanjima je zamrznut.

B.M.: Gospodine Bejn, kako procenjujete situaciju na Kosovu ?

N.B.: Objektivno gledajuæi, sitacija na Kosovu se poboljšava. Izaslanik Evropske unije, Mihael Štajner, smatra da su zakon i red od primarnog znaèaja. Sa taèke gledišta Štajnera, mene i ostatka medjunarodne zajednice, održavanje zakona i reda ne znaèi davanje povlastica bilo Srbima ili Albancima, veæ jednostavno poštovanje zakonskih propisa. Pravda mora biti slepa. Sudije ne bi trebalo da se identifikuju po nacionalnoj pripadnosti, veæ po ravnopravnom tretmanu svih. Mi želimo da svako ko želi da živi na Kosovu živi bezbedno i u miru. To je cilj Štajnera i Ujedinjenih nacija. Naravno, od Srba koji su tokom perioda haosa napustili tu pokrajinu, zavisi da li žele da se vrate na Kosovo. Srbima æe biti pruženo ohrabrenje da to uèine, a to je nedavno uoèeno i u nekim izjavama lidera kosovskih Albanaca.

XS
SM
MD
LG