Linkovi

Seks skandal u katolièkim crkvama - 2002-05-09


Kardinal Lou je pod zakletvom odgovarao na pitanja, prvi put otkada je skandal seksualnog zlostavljanja pogodio Rimokatolièku crkvu u Bostonu, da bi se kasnije proširio Sjedinjenim Državama. Bostonski kardinal je priznao da u prošlosti nisu postojali pisani propisi o tome kako postupati u sluèajevima optuživanja sveštenika za seksualno napastvovanje. On je rekao da se oslonio na savete lekara i potèinjenih kada je odobrio premeštaj u drugu parohiju jednog sveštenika optuženog da je seksualno napastvovao decu. Taj sveštenik, sada rašèinjeni Džon Gogan, na odsuženju je kazne zatvorom zbog silovanja jednog deèaka. Prošle nedelje, bostonska biskupija je odustala od dogovora o isplati više miliona dolara odštete grupi od 86 žrtava koje su optužile Džona Gogana za seksualno napastvovanje. Tomas Grum je profesor veronauke na Bostonskom koledžu, privatnoj instituciji kojom upravlja Rimokatolièka crkva:

”Mislim da je to tužan dan za crkvu, kada je kardinal doveden u sud. Ova, još nezavršena prièa, i dalje nam slama srca, izaziva oseæaj nelagode i izdaje, pa èak i sramote, pred našim susedima u veri. To je užasno bolno za nas.“

Sluèaj Geogan doprineo je širenju krize u èitavoj zemlji u vezi sa stalnim premeštanjima optuženih sveštenika, koje njihovi pretpostavljeni nisu prijavili vlastima. Oèekuje se da æe svedoèenje kardinala Loua, koje se obavlja iza zatvorenih vrata, trajati nekoliko dana. Svedoèenje je naredio jedan sudija, tražeæi da se èitav postupak snima video kamerom, zbog zabrinutosti da bi kardinal mogao da otputuje u Vatikan i tako izbegne amerièki pravosudni sistem. Od izbijanja skandala, kardinal Lou i mnogi od njegovih kolega širom Sjedinjenih Država, predali su tužiocima imena optuženih sveštenika na osnovu èega je pokrenuto veæ nekoliko sudskih procesa. Prošlog meseca, kardinali su bili pozvani u Vatikan na razgovor sa Papom. Mnogi užasnuti amerièki katolici tražili su od kardinala Loua da podnese ostavku. Profesor Grum kaže da bi ovaj skandal mogao da bude dobra prilika za obnovu vere i reviziju politike Rimokatolièke crkve:

”Možda æe sada doæi do sistematskog obnavljanja katolièkog sveštenstva, kao i do ponovnog razmatranja iskljuèenja žena i oženjenih muškaraca iz redova sveštenstva.“

Profesor Grum kaže kako mnogi katolici veruju da je sada trenutak za proširenje uloge obiènih vernika u rukovodjenju crkvom.

XS
SM
MD
LG