Linkovi

Roboti na bojnom polju - 2002-05-03


Misije koje su bespilotne letelice neobiènog oblika, sa propelerskim pogonom, zvane Predator, obavljale u Avganistanu uèinile su ih veoma popularnim. Ali to nije jedina vrsta bespilotnih uredjaja u vojnom arsenalu. Neke od njih su leteæe, druge se kreæu po kopnu, a treæe na površini ili ispod površine mora. Neke od njih su prilièno velike, kao takozvani Global hok, druga bespilotna letelica korišæena u Avganistanu. Sa rasponom krila od 35 metara, ta letelica je veæa od putnièkog aviona tipa Boing 737. Ali, postoje i takozvane mikro-letelice, velièine svega dvadesetak santimetara i težine manje od dva kilograma. Takvim letelicama biæe snabdeveni vojnici pešadije, kako bi im pomogle da na bojištu osmotre šta se nalazi iza neke prepreke, iza brega ili s druge strane šume. Pukovnik Stiven Nikols, iz Komande za obuku i doktrinu amerièke kopnene vojske, kaže da je ova mala letelica zapravo hoverkraft koji na sebi nosi video kameru:

”U stanju je da lebdi u mestu, a iz stanja lebdenja može da predje u let napred, unazad ili ustranu, a zatim da se opet zaustavi u vazduhu tamo gde želite. Možemo da je usmerimo kroz ulice, da osmatramo kroz prozore. Možemo da pratimo neko vozilo. Možemo da je podignemo iznad drveæa i pratimo svaki pokret. Možemo da je postavimo na vrh neke zgrade ili vrh nekog brda odakle može da posmatra sve pokrete na nekom raskršæu, putu ili stazi.“

Mikro-letelica je još uvek u eksprimentalnoj fazi. Ali i mornarica razvija podvodno plovilo bez posade, koje bi veæ 2005. moglo da udje u redovnu upotrebu. Taj uredjaj je slièan torpedu, što nije èudno kada se zna da æe biti lansiran iz podmornica, a namena mu je takodje osmatranje. Kapetan Dejvid Olivije, iz mornarièkog Odeljenja za podmorski rat, kaže da su njegovi konstruktori nailazili na posebne teškoæe:

”Zbog elementa u kojem radimo, ispod površine vode, ne postoji trajna komunikacija na veæim razdaljinama pa smo zato morali da razvijemo takozvanu ”inteligentnu autonomiju,“ kako bi plovilo moglo samo da donosi odluke i procesuje informacije, a zatim ih vrati na matiènu podmornicu. Znaèi, u podmornici neæe biti nekoga ko sedi za komandnom tablom i direktno kontroliše kretanje ovog plovila.“

Inteligentna torpeda koristiæe se na sledeæi naèin: na udaljenju do 160 kilometara od podmornice osmatraæe prostor površine od oko sto kvadratnih kilometara tragajuæi za neprijateljskim brodovima, minama i drugim preprekama. Posle toga, torpedo æe se vratiti do podmornice kako bi prenelo prikupljene informacije. Vojni funkcioneri istièu da æe u neposrednoj buduænosti svi ovi uredjaji ostati na nivou pomoænih sprava, koje æe samo pomagati ljudstvu ukljuèenom u borbe. Ali u dugoroènom smislu, ti uredjaji æe sve èešæe imati i borbene sposobnosti pa neki èak predvidjaju da æe se u daljoj buduænosti rat voditi izmedju mašina, dok æe njihovi kontrolori sedeti bezbedno u dalekim bunkerima.

XS
SM
MD
LG