Linkovi

Uskoro medjunarodna konferencija o Bliskom istoku - 2002-05-03


Ovaj sastanak bio je drugi susret takozvanog ”kvarteta za Bliski istok,“ održan za manje od mesec dana, u cilju koordinacije politike za okonèanje izraelsko-palestinskog konflikta i obnavljanje regionalnog mirovnog procesa. Govoreæi u ime grupe, sekretar Pauel je rekao da æe kvartet poèeti da kontaktira zainteresovane strane radi održavanja medjunarodne konferencije, poèetkom leta, koja bi, kako je naglasio, imala za cilj ne samo oporavak od nedavnog nasilja veæ i usmeravanje zavadjenih strana ka trajnom politièkom rešenju:

”To bi morala da bude konferencija koja bi se pozabavila svim opisanim elementima: bezbednošæu, ekonomskim reformama, humanitarnim pitanjima i politièkim napredovanjem. Sve to mora da bude integrisano. Mislim da smo se oko toga složili danas i nadam se da æe strane u regionu to pozdraviti. Treba agresivno da krenemo napred kako bi ljudi videli ne samo ekonomske nade veæ i politièke nade, u kretanju ka našoj viziji palestinske države.“

Pauel je rekao da se kvartet dogovorio o potrebi uspostavljanja ”jasnih standarda ponašanja“ za obnovu onoga što je nazvao ”efikasnim i odgovornim“ palestinskim institucijama bezbednosti. On je izneo ideju da bi se više od milijardu dolara medjunarodne pomoæi, koja je veæ obeæana za obnovu palestinskih podruèja, moglo iskoristiti kao podsticaj za dostizanje tog cilja. Pauel je takodje rekao da je imao ”najdirektniji moguæi razgovor“ sa palestinskim liderom Jaserom Arafatom o odgovornosti palestinskog lidera da govori i deluje protiv terorizma, sada, pošto je oslobodjen iz izraelskog zatoèeništva u Ramali:

”On ili hoæe ili neæe ispuniti ta oèekivanja. Ako ih bude ispunio, ako bude javno govorio protiv terora, ako bude govorio protiv nasilja, ako sada bude poèeo da vodi svoj narod putem mira i ako mi sada budemo dali njegovom narodu nešto èemu može da se nada, u smislu boljeg života, nade za svoju decu i države koja æe biti njihova. Nadam se da palestinski narod želi to i da æe insistirati od svojih lidera - svih lidera, ukljuèujuæi Arafata - da je to ono što traže od njih da im obezbede.“

Kolin Pauel je takodje rekao da æe u predvidjenom mirovnom procesu morati da bude obustavljena izgradnja novih palestinskih naselja na Zapadnoj obali i u Gazi, a da æe, kako je rekao, ”nešto morati da bude uèinjeno“ sa onima koja su veæ izgradjena.

XS
SM
MD
LG