Linkovi

Pacovi sa daljinskim upravljanjem - 2002-05-03


Istraživaèi èiji èlanak je objavljen u èasopisu ”Nature“, opisuju da je veoma lako upracvljati pacovima u lavirintu. Nauènici su kontrolisali životinje koristeæi lap-top sa udaljenosti od 500 metara. Istraživaèi su u mozak pacova stavili tri tanke žice, od kojih su dve povezane sa senzornim regijama desnog i levog zaliska. Na primer, da bi životinja išla levo elektrièni impulsi su stimulisali onaj region mozga koji je kod pacova stvarao oseæaj da mu je dirnut levi zalizak. Istraživaèi su nagraðivali ispravne korake korišæenjem treæe žice, odnosno stimulisanjem centra za oseæanje zadovoljstva koji je kod pacova stvarao oseæanje euforije. Pacovi su na leðima nosili male pakete sa antenom koja je primala radio signale iz lap-topa. Jedan od autora ovog istraživanja, Sandživ Talvar sa Univerziteta države Njujork kaže da koncept istraživanja nije nov.

”Kada životinji date signal, ona nešto uradi i vi je nagradite. Mi sve radimo daljinski. To je bio naèin da saznamo koliko dobro ona može da interpretira i razlikuje signale upuæene direktno u mozak.“

Profesor Talvar veruje da zbog toga što su mali i okretni, pacovi mogu da udju u male prostore u koje roboti ne mogu da udju i da su zbog toga idealni za potrage i spasilaèke operacije poput onih koje su bile potrebne prilikom raskopavanja ruševina Svetskog trgovinskog centra. Meðutim, Robin Marfi iz Centra za potrage i spasilaèke operacije uz pomoæ robota, koji je koordinisao spasilaèke operacije u STO, posle teroristièkih napada 11. septembra, izražava sumnje da æe ”robopacovi“ uspeti da prevaziðu svoje instinkte kako bi bili od koristi.

”Moja najveæa zabrinutost potièe od toga što je mesto ne kome treba da se izvede spasilaèka operacija obièno svo u krvi, telesnim teènostima i ostacima tela, a sve to je èesto hrana za pacove. Mislim da æe biti izuzetno važno videti da li pacovi mogu da prevaziðu snažne stimulanse koje dobijaju iz takvog okruženja.“

Istraživaèi naglašavaju da je njihov rad sa ”robopacovima“ proistekao iz ranijih istraživanja u cilju pomoæi paralizovanim ljudima da implantima u mozgu povrate osete i pokrete.

XS
SM
MD
LG