Linkovi

Izrael odlaže saradnju sa komisijom UN - 2002-04-30


U kratkom saopštenju ministri izraelskog kabineta navode da za sada neæe saradjivati sa misijom UN èiji zadatak je da utvrdi èinjenièno stanje u vezi sa žestokim borbama izmedju izraelskih snaga i naoružanih Palestinaca u izbeglièkom logoru u Dženinu. Izrael je odložio dolazak tima uz obrazloženje da njegovi zahtevi u pogledu mandata i sastava tima nisu bili ispunjeni. U saopštenju se pominje da je Izrael pokrenuo izvestan broj pitanja sa predstavnicimna UN, koja su od vitalnog znaèaja za sprovodjenje praviène istrage. Sve dok ti zahtevi ne budu ispunjeni, kaže se u saopštenju - ne postoji moguænost da ova istraga zapoène. Izraelski funkcioneri su se prvobitno saglasili sa sprovodjenjem istrage, ali su kasnije povukli svoju saglasnost iz bojazni da æe misija UN biti usredsredjena na razaranje u logoru u Dženinu i da æe ignorisati izraelske tvrdnje da je logor predstavljao bezbedno utoèište za teroriste. Izrael je takodje izrazio zabrinutost da bi ljudi koji svedoèe pred timom UN mogli kasnije da budu krivièno gonjeni. Palestinski ministar informisanja, Jaser Abed Rabo, osudio je odluku izraelske vlade, rekavši da ona, sama po sebi, predstavlja ratni zloèin protiv palestinskog naroda.:

”UN moraju da odluèe da li su voljne da sprovedu svoje rezolucije ili su spremnne da popuste pred pritiskom izraelske vlade. U tom sluèaju doæi æe de nedostataka poverenja, u stvari - poverenje u UN i Savet bezbednosti æe biti izgubljeno.“

Izrael tvrdi da su 23 bombaša samoubice, u èijim napadiuma su poginule desetine izraelskih gradjana došli iz logora u Dženinu. Ranije ovog meseca izraelski tenkovi i vojnici su izvršili izvršili napad na logor veæih razmera, dok su bulodžeri sravnili sa zemljom veliki broj kuæa u logoru. Hiljade Palestinaca su ostale bez svojih domova nakon sukoba. Palestinci tvrde da su stotine civila pobijene u napadu, što Izrael odluèno odbacuje. Prema izraelskoj verziji, u napadu je ubijeno oko 50 Palestinaca, veæinom pripadnika oružanih palestinskih frakcija. Izraelska armija tvrdi da su Palestinci tokom napada ubili 23 izraelska vojnika.

XS
SM
MD
LG