Linkovi

Spor oko prevoda stavova DPS-a - 2002-04-30


Predsjednik SNP Predrag Bulatoviæ rekao je nakon razgovora sa Solaninim izaslanicima da je ponovio kljuène zahtjeve svoje stranke koji se tièu Beogradskog sporazuma: usvajanje ustavne povelje u Saveznom parlamentu, neposredni savezni izbori i kontinuitet saveznih organa doizbora novih. Bulatoviæ je saopštio da su mu Line i Djentilini rekli kako u stavovima DPS –a koje su dobili na engleskom jeziku, stoji saglasnost Djukanoviæeve stranke da se ustavna povelja usvaja u saveznom parlamentu. “Upoznao sam naše goste sa èinjenicom da DPS krivotvori duh Sporazuma, posebno zbog toga što žele da prikažu Sporazum kao savez samostalnih država. Gospoda su mi proèitali ono što su dobili od DPS-a na engleskom jeziku - da je ta stranka prihvatila da se ustavna povelja usvaja u Saveznom parlamentu. Ja sam im ukazao da u tekstu na srpsko-hrvatskom jeziku, ponudjenom republièkom parlamentu, toga – nema”

Portparol DPS-a Igor Lukšiæ, medjutim, tvrdi da Savezni parlament samo prihvata i proglašava ustavnu povelju koju usvajaju parlamenti Crne Gore i Srbije i dodaje: “Ja ne znam ko je od poznavalaca engleskog jezika gospodinu Bulatoviæu tumaèio tekst ili prevod na engleski jezik onoga što smo mi usvojili na Odboru za politièki sistem. Dakle, tamo eksplicitno stoji da se nakon usvajanja ustavne povelje od strane parlamenata Srbije i Crne Gore, ona dostavlja Saveznoj skupstini koja je prihvata i proglašava. Apsurdno je da se u tom sluèaju on ne prihvati ili ne proglasi iz tog razloga što su je konstituenti buduæe državne zajednice veæ prihvatili u parlamentarnoj proceduri Crne Gore odnosno Srbije. Dakle, gospodin Bulatoviæ nije u pravu”.

Solanini izaslanici razgovarali su i sa predstavnicima ostalih parlamentarnih stranaka, a dominantna tema bila je spora primjena Beogradskog sporazuma. Prilog toj opstrukciji dao je danas i crnogorski parlament koji je za 16. maj odložio pitanje ostavke Vujanoviæeve vlade i zakljuèaka o primjeni Sporazuma o novim odnosima Srbije i Crne Gore.

XS
SM
MD
LG