Linkovi

Osnovan Savet za saradnju sa Haškim tribunalom - 2002-04-26


Za predsednika Nacionalnog saveta izabran je jugoslovenski šef diplomatije Goran Svilanoviæ, a za zamenika savezni ministar pravde Savo Markoviæ. Formirane su i dve stalne komisije - za vojna pitanja, bezbednost i arhivsku graðu i za saradnju u istražnim radnjama one imaju status pomoænih tela. Nacionalni savet formiran je na osnovu posebne odluke Savezne vlade i u skladu sa nedavno usvojenim zakonom o saradnji sa Haškim sudom. Povodom konstituisanja Nacionalnog saveta savezni ministar policije Zoran Živkoviæ je rekao da u tom telu nema predstavnika Crne Gore, ali i ocenio da to neæe uticati na njegov rad. Posle usvojenog Zakona i sada formiranog Saveta, Jugoslavija bi mogla u narednom periodu mnogo bolje da saraðuje sa Haškim tribunalom, što podrazumeva i isporuèivanje svih optuženih za ratne zloèine.

Praksa, meðutim, pokazuje da u toj saradnji još ima problema. Na primer, šef istražnog odeljenja beogradskog Okružnog suda Branislav Todiæ izjavio je da Savezno ministarstvo pravde još nije dostavilo tom sudu zahteve Haškog tribunala za predaju lica protiv kojih je tribunal podigao optužnice a nisu se dobrovoljno predali. Todiæ je naglasio da æe kad u sud stignu zahtevi, on svaki pojedinaèni sluèaj dodeliti istražnim sudijama. Okružnom sudu u Beogradu su inaèe dostavljene optužnice i nalozi za hapšenje: Radovana Karadžiæa, Ratka Mladiæa Veselina Šljivanèanina, Miroslava Radiæa i još 14 optuženih za ratne zloèine.

S druge strane, meðutim, jugoslovenski ministar policije Zoran Živkoviæ rekao je novinarima da je savezno Ministarstvo pravde dostavilo beogradskom Okružnom sudu naloge za hapšenje haških optuženika, koji se nisu prijavili za dobrovoljnu predaju Haškom tribunalu. Oèekujem da sledeæe nedelje ode i Nikola Šainoviæ, u narednih 15 dana jo èetvorica optuženih i do kraja maja i peti optuženi. Sigurno je da æe biti i hapšenja kada Okružni sud izda nalog MUP–u Srbije za ona lica koja se nisu predala dobrovoljno, rekao je Živkoviæ i dodao da Okružni sud sada treba da proveri formalno–pravnu validnost toga i da pozove okrivljene da se predaju sudu a a ko to ne uèine, onda se izdaje nalog MUP–u da to uèini shodno proceduri.

Jedan od optuženih visoki oficir bivše Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivanèanin izjavio je da ne želi da se preda Haškom tribunalu i da su sve prièe o tome da pregovara o predaji obièna izmišljotina. On je potvrdio da je kontaktirao jugoslovensko Ministarstvo pravde, ali ne oko predaje veæ da bi izrazio svoj protest i osudu zbog hajke i pritisaka koji se vrše nad haškim optuženicima.

XS
SM
MD
LG