Linkovi

Amerièki kardinali izražavaju žaljenje - 2002-04-25


Amerièki kardinali su objavili pismo upuæeno amerièkim svestenicima posle duge završne sednice dvodnevnog sastanka u Vatikanu sa papom Jovanom Pavlom II i drugim zvaniènicima rimokatolièke crkve. Amerièki kardinali su izrazili žaljenje što “ biskupski nadzor“ nije uspeo da saèuva crkvu od seksualnih skandala. ”Cela crkva - kako se ukazuje u pismu - pati od rane nanete zrtrtvama i njihovim porodicama, ali vi takodje morate posvetiti vašu sveštenièku službu jevandjelju Božijem.“ Amerièki kardinali su tim pismom podržali amerièke sveštenike. “Znamo da nosite teško breme tuge i sramote ,“ ukazali su kardinali i pohvalili one koji nisu izdali svoju misiju. Amerièki kardinali su takodje izdali saopštenje u kome su naveli da su se saglasili o lakšem uklanjanju svestenika krivih za seksualno zlostavljanje maloletnika.

Predsednik Amerièke biskupske konferencije Vilton Gregori je ukazao na konferenciji za novinare da se vernici i biskupi slazu da je suviše rizièno da se svestenici umešani u seksualne skandale premeštaju u druge biskupije. Amerièki kardinali su takodje naveli da æe preporuèiti specijalan proces rašæinjenja i iskljuèenja svakog sveštenika koji je “postao ozloglašen i kriv za niz grabljivih seksualnih zloupotreba maloletnika.“ Oèekuje se da æe ta preporuka biti izneta na sastanku amerièkih biskupa u junu u Dalasu.

Amerièki kardinali su potvrdili celibat rimokatolièke crkve i zakljuèili da se veza izmedju celibata i pedofilije ne moze nauèno dokazati. Papa Jovan Pavle II je pozvao amerièke kardinale u Vaitkan na sastanak bez presedana radi razgovora o sve veæoj krizi koju su prouzrokovali seksualni skandali u Sjedinjenim Državama i o gubitku poverenja vernika. Papa je na sastanku jasno dao do znanja da se neæe tolerisati sveštenici umešani u seksualnu zloupotrebu maloletnika.

XS
SM
MD
LG