Linkovi

Kofi Anan neæe da pregovara sa Izraelom - 2002-04-24


Izraelska delegacija sastavljena od predstavnika izraelskog ministarstva odbrane, ministarstva inostranih poslova i izraelskih odbrambenih snaga trebalo bi da sutra stigne u Njujork. Funkcioneri Ujedinjenih nacija kažu da pokušavaju da im organizuju sastanak u podne.

Izraelska vlada je tražila podrobnije objašnjenje u vezi sa sastavom komisije za Dženin i kaže da želi da se njen sastav proširi vojnim struènjacima i ekspertima za borbu protiv terorizma. Medjutim, jedan predstavnik Ujedinjenih nacija rekao je da se generalni sekretar Kofi Anan neæe naæi sa Izraelcima i da æe razgovorima predsedavati podsekretar Ujedinjenih nacija Kjeran Pendergast. Sastanku æe prisutvovati i funkcioneri mirovnih snaga Ujedinjenih nacija.

Predstavnik svetske organizacije Fred Ekhard kaže da je Kofi Anan pristao na odlaganje slanja delegacije kako bi se obavile konsultacije koje je tražio Izrael. Istovremeno, kaže Ekhard, generalni sekretar ne odustaje od svog sastava komisije i rešen je da ona do subote stigne na Bliski istok. ”Generalni sekretar je odbio da razgovara o sastavu tima,“ kaže Ekhard. ”On smatra da ima ovlašæenje da ga imenuje, kao i to da su Izraelci veæ izjavili da æe saradjivati sa komisijom kakvu on bude imenovao. Ovo je njegov izbor i tu je kraj svih diskusija.“

Komisiju za utvrdjivanje èinjeniènog stanja predvodi bivši finski predsednik Marti Ahtisari, iskusni izaslanik Ujedinjenih nacija za krizna podruèja. U komisiji su i bivši visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Sadako Ogata i bivši predsednik Medjunarodnog komiteta Crvenog krsta Kornelio Samaruga. Kao struèni savetnici u komisiji su jedan penzionisani amerièki general-major i jedan šef policije sa Islanda. Generalni sekretar kaže da æe Marti Ahtisari proširiti svoj tim savetnika kada i ako bude smatrao za potrebno, i da Ujedinjene nacije imaju poverenje u njegovo prosudjivanje.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija brzo je reagovao na vest o izraelskom oklevanju. To 15-èlano telo, u kome je i predstavnik Sjedinjenih Država, pozvalo je Izrael da se drži svojih obeæanja. Izrael je, preko ministra inostranih poslova Šimona Peresa, prošlog petka pristao na osnivanje komisije za utvrdjivanje èinjeniènog stanja, dajuæi time zeleno svetlo Savetu bezbednosti da je ovlasti za sprovodjenje istrage.

XS
SM
MD
LG