Linkovi

UN pokreæu istragu o Dženinu - 2002-04-22


Misiju za utvrdjivanje èinjeniènog stanja predvodiæe bivši finski predsednik Marti Ahtisari, koji je tokom proteklih godina bio na èelu nekoliko drugih važnih misija UN. Èlanovi tima za utvrdjivanje èinjeniènog stanja biæe i bivši visoki komesar UN za izbeglice, Sadako Ogata, i bivši direktor Medjunarodnog komiteta Crvenog krsta, Kornelio Somaruga. Èlanovi tima æe se sastati u Evropi sledeæe nedelje mada je vremenski rok za obavljanje njegovog zadatka za sada nejasan.

Generalni sekretar UN je izjavio da je sada isuviše rano da bi se mogao odrediti trenutak u kojem æe ovaj tim prikupiti sve èinjenice potrebne da da bi se izvršila adekavatna procena situacije u Dženinu. Izrael prvobitno nije pokazao spremnost da dozvoli ovo ispitivanje UN, ali se u petak saglasio da prihvati jedan pažljivo odabrani tim. Generalni sekretar Anan je izjavio da je Izarel pristao da saradjuje sa ovim timom u punoj meri:

”Ako se radi o pristupu, verujem da æemo imati pristup svima. U mojim razgovorima sa visokim izraelskim funkcionerima, dobio sam uveravanja da æe èlanovima tima biti omoguæen pristup svim osobama sa kojima žele da razgovaraju i da æe im biti date sve informacije koje im budu potrebne.“

Tim æe podneti svoj izveštaj direktno generalnom serketaru svetske organzaicije koji æe zatim o njemu informisati Savet bezbednosti. Izrselske snage su se povukle iz Dženina prošle nedelje. Uoèi upuæivanja tima za ispitivanje èinjeniènog stanja, Kofi Anan je odbio da upotrebi oštre reèi da bi okarakterisao izraelsku vojnu operaciju kakve su upotrebili neki od njegovih izaslanika. On je samo rekao da æe tim za utvrdjivanje èinjeniènog stanja raditi samostalno i bez predrasuda. U pratnji troèlanog tima biæe i vojni i policijski savetnik - amerièki general-major Vilijem Neš, i Tomas Piter Ficdžerald iz Irske, koji su imali funkcije u okviru medjunarodnih snaga u BiH 1990-ih godina.

XS
SM
MD
LG