Linkovi

Ne jedna nego dve države - 2002-04-22


Odbor za politièki sistem crnogorskog parlamenta saèinio je danas tekst zakljuèaka o polaznim osnovama za preuredjenje odnosa Srbije i Crne Gore, o kome æe se, sva je prilika potvrdno, izjasniti poslanici Skupštine Crne Gore. U zakljuèima se navodi da države èlanice, saglasnošæu volja, formiraju državnu zajednicu – uniju. Temeljni osnov formiranja i trajanja državne zajednice - unije Srbije i Crne Gore, èini neotudjivo i nepotrošeno pravo na samoopredjeljenje.

Državna zajednica – unija, obavlja samo one poslove koji su joj povjereni ustavnom poveljom, pri èemu ne postoji nadredjenost ustavne povelje nad ustavima država clanica. O uvodjenju vanrednog i ratnog stanja na teritoriji države èlanice, odluèuju skupštine država. Proglašenjem ustavne povelje, koju prethodno usvajaju Skupstine Srbije i Crne Gore, Skupština SRJ prestaje da postoji. Buduæa unija, dakle, biæe zajednica dvije države, a ne jedna država. Takodje, precizirano je da predstavnike Crne Gore u savezni parlament delegira crnogorska skupština. Predvidjeno je da državama pripada suverenitet u budžetskoj, monetarnoj, carinskoj, spoljnotrgovinskoj i poreskoj sferi. Za ove zakljuèke, o kojima ce se izjasniti crnogorski poslanici na sjutrašnjem zasjedanju, nisu glasali predstavnici SNP.

Na sjednici parlamenta trebalo bi da i formalno bude konstatovan prestanak mandata premijera Vujanoviæa, èime se otvara proces za izbor nove vlade. Predsjednik Djukanoviæ ovih dana saopštiæe ime novog mandatara.

Evo kako tu situaciju vidi potpredsjednik SNP-a Zoran Žižiæ:

“Ili æe biti izbora, što bi bilo najpraviènije i demokratsko rjesenje, ili æe se formirati nova vlada od istih onih koji su tu vladu i srušili”, rekao je Žižiæ.

Interesantno je da je dosadašnji premijer Vujanoviæ izjavio da je spreman za još jedan mandat, ali su èelnici Liberalnog saveza saopštili da mu neæe dati podršku.

XS
SM
MD
LG