Linkovi

Karla del Ponte u poseti Beogradu - 2002-04-18


S obzirom da je usvojen unutrašnji zakon, sada smo u moguænosti da razgovaramo o konkretnim detaljima vezanim za saradnju sa Haškim tribunalom, rekla je Karla del Ponte posle razgovora sa saveznim ministrom pravde Savom Markoviæem.

Posle razgovora, savezni ministar pravde Savo Markoviæ rekao je da je sa Del Ponteovom razgovarao o daljoj saradnji Jugoslavije sa Haškim sudom u skladu sa nedavno usvojenim zakonom. Obostrano je pozitivno ocenjeno da je donošenje Zakona korak u dobrom pravcu i da æe se ubuduæe ta saradnja odvijati samo u okvirima zakonom utvrðene procedure. Ništa ni ispod toga, ni mimo toga, rekao je ministar Markoviæ.

Karla del Ponte je rekla da se u potpunosti slaže sa novim zakonom i svim njegovim odredbama, osim sa èlanom 39. jer, kako je upozorila, ”prema meðunarodnom pravu Haški tribunal ima primat nad nacionalnim pravosuðem.“

Del Ponteova vrlo brzo oèekuje prve rezultate u vezi sa primenom zakona i odluke kojom je beguncima ostavljen rok od tri dana da se dobrovoljno predaju, i izrazila nadu da æe se veæina dobrovoljno predati.

Jugoslovenski ministar policije Zoran Živkoviæ izjavio je da æe svi optuženi pred Haškim tribunalom za ratne zloèine koji se nalaze na teritoriji Jugoslavije biti uhapšeni ukoliko se dobrovoljno ne predaju, posle poziva koji im je uputila Savezna vlada. A Toma Fila, advokat jednog od optuženih Nikole Šainoviæa, tvrdi da se Šainoviæ neæe dobrovoljno predavati i da æe se odazvati sudu tek kada ga pozove istražni sudija.

Srpski ministar policije Dušan Mihajloviæ i Karla del Ponte ocenili su da je usvajanjem zakona uklonjena i poslednja prepreka za bržu integraciju i bolju saradnju Jugoslavije sa meðunarodnom zajednicom. Potvrðeno je da æe Vlada Srbije èiniti sve na istraživanju ratnih zloèina i privoðenju odgovornih pravdi pred meðunarodnim ili domaæim sudovima, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Inaèe, Vlada Srbije imenovala je èlanove Nacionalnog saveta za saradnju sa Meðunarodnim sudom za ratne zloèine u Hagu i to su potpredsednik Vlade Nebojša Èoviæ i ministri policije i pravde, Dušan Mihajloviæ i Vladan Batiæ.

Na zahtev crnogorske Socijalistièke narodne partije u Beogradu je danas prekinuta zajednièka sednica oba doma jugoslovenske skupštine. Posle uvodnog izlaganja jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice koji je govorio u prilog oèuvanja zajednièke države i predložio poslanicima usvajanje zajednièkih osnova te buduæe zajednice, lider Socijalistièke narodne partije Predrag Bulatoviæ rekao je da njegova stranka prihvata polazne osnove ali traži da savezna skupština usvoji ustavnu povelju i da se organi nove države izaberu na neposrednim izborima a ne delegiranjem republièkih parlamenata.

Predsednik Koštunica ocenio je da su pitanja koja je pokrenula Socijalistièka narodna partija mogla biti rešena ustavnom poveljom i da ih nije trebalo ni otvarati. Ova epizoda ukazuje da još ne postoji dovoljno poverenja meðu nama, da još ima sumnji, rekao je Koštunica.

DOS kao koalicioni partner Socijalistièke narodne partije u saveznoj skupštini nije prihvatio zahtev te stranke za dodatnim garancijama a šef poslanièke grupe srpske vladajuæe koalicije u Veæu graðana Vladan Batiæ tim povodom je izjavio da je ovo poslednja faza raspada zajednièke države i jedini izlaz je samostalna Srbija.

Inaèe, jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica rekao je u uvodnom ekspozeu da je sporazum o buduæim odnosima Srbije i Crne Gore novi poèetak i poslednji pokušaj Srba i Crnogoraca da zajedno žive u istoj državi.

XS
SM
MD
LG