Linkovi

Razlièita gledišta o novim odnosima - 2002-04-18


Za SNP neprihvatljivo je da se nova državna zajednica nazove unijom, da poslanike za savezni parlament biraju republièki parlamenti, kao i da proglašenjem Ustavne povelje prestaje da postoji Skupština SRJ. Za to vrijeme, DPS prihvatila je predlog SDP da o uvodjenju ratnog i vanrednog stanja na teritoriji države-èlanice odluèuju republièke skupštine. Socijademokrate insistiraju i da se kao datum referenduma precizira mart 2005. godine, kao i na odredbi da predsjednici država-èlanica komanduju vojskom u svojoj državi.

I dok predstavnici stranaka iz dva politièka bloka razlièito tumaèe Sporazum o novim odnosima sa Srbijom, nema saglasnosti ni u crnogorskom bloku oko sastava nove vlade. Aktuelni premijer Filip Vujanoviæ, koji više ne uživa veæinsku podršku u parlamentu, danas je uputio poziv liderima SDP i Liberalnog saveza za novi sporazum o funkcionisanju izvršne vlasti. To je i zakljuèak današnjeg sastanka predsjedništva DPS-a, koje je konstatovalo da je prestalo važenje postizbornog sporazuma sa liberalima.

Èlan IO te stranke Predrag Sekuliæ saopštio je da to podrazumijeva da premijer Vujanoviæ i predsjednica Skupštine Vesna Peroviæ vrate povjerene im mandate i dodao: “Imajuæi u vidu da je Sporazumom o preuredjenju odnosa Srbije i Crne Gore omoguæen intenzivan nastavak reformi i kvalitetna saradnja sa EU i medjunarodnom zajednicom i obezbijedjeno ostvarenje referendumskog prava i prihvatanje njegovih rezultata, DPS je uvjerena da treba poèeti razgovore o novoj saradnji u vršenju zakonodavne i izvršne vlasti”.

I dok je SDP odmah saopštila da æe se odazvati, politièki lider LS Miodrag Živkoviæ je, takodje u pismu, pozvao premijera Vujanoviæa da prije bilo kakvih razgovora, vrati mandat. Portparol liberala Slavko Peroviæ obrazložio je stav iz pisma:

“Mi smo u pismu saopštili da crnogorsku vladu smatramo vladom koja djeluje van ustava i zakona, da je smatramo uzurpatorskom i, ukoliko se stvari ne dovedu u red, da æemo smatrati da je u Crnoj Gori DPS izršila puzeæi puè”!

Liberali Vujanoviæevo ponašanje karakterišu kao skandal koji ce imati loše posljedice po ugled Crne Gore u svijetu i u drugoj federalnoj jedinici.

XS
SM
MD
LG