Linkovi

Još uvek nije dostignut pun privredni zamah - 2002-04-17


Grinspen je bio relativni optimista prilikom svedoèenja pred združenim kongresnim odborom za ekonomska pitanja. On je najavio da æe kratkoroène kamatne stope ostati na sadašnjem, veoma niskom nivou, sve dok traje oporavak privrede.

Grinspen je takodje istakao da se amerièka ekonomija pokazala veoma otpornom na šokove kroz koje je prošla posle septembarskih teroristièkih napada. Rekordna 10-godišnja ekonomska ekspanzija okonèana je marta 2001. ali recesija koja je usledila bila dosta blaga i privredni rast je nastaljen u poslednjem kvartalu iste godine. Grinspen nije rekao kada se po njegovom mišljenju recesija okonèala.

Dugogodišnji direktor Upravnog odbora Federalnih rezervi odnosno Centralne banke ocenio je da bi rast privrede mogao biti zaustavljen zbog poveæanja cene nafte i velikih dugovanja. On je istakao da je jedan od faktora ekonomske snage taj što su potrošaèi povoljno reagovali na rekordno niske kamatne stope i refinansirali stambene kredite.

”U mnogim domaæinstvima postoje znaèajna sredstva za refinansiranje stambenih kredita. To znaèi da su mnogi iskoristili priliku i namirili dugovanja po osnovu ovih kredita iz prethodnog perioda.“

Grinspen kaže da su domaæinstva sa visokim primanjima najteže pogodjena dvogodišnjom krizom na tržištu akcija. On je ocenio da na stambenom tržištu neæe biti skakanja cena kao na tržištu visokih tehnologija.

Analitièari navode da æe Centralna banka, pošto je rigorozno umanjila kamatne stope prošle godine, možda poèeti da ih podiže tek krajem juna. Grinspen dodaje da su postoje izgledi da æe inflacija u narednom periodu biti niska i izrazio uverenost da æe Centralna banka biti u moguænosti da je kontroliše u periodu oporavka.

XS
SM
MD
LG