Linkovi

Ketrin Hepbern u Hartfordu - 2002-04-08


Uloga Ketrin Hepbern u komediji “Prièa iz Filadelfije” je samo jedna od èetiri filmske uloge koje su joj donele nagrade Filmske akademije. Predsednik Hartfordskog univerziteta Volter Harison smatra da je energièna filmska zvezda doprinela promeni predstave o ženi u filmu.

“Rekao bih da je ona jedna od vodeæih ženskih figura u 20. stoleæu. Ona je poèela da igra glavne uloge koje žene pre nje nisu igrale na ubedljiviji, muškiji naèin.”

Ketrin Hepbern se rodila u Hartfordu u blizini bolnice u kojoj je njen otac bio lekar. Kada je porodica rešila da se preseli u veæu kuæu, prešla se u jednu 20-osobnu, sagraðenu od opeke, na zapadnoj strani mesta - u blizini Hartfordskog univerziteta. Kada je otac umro, a Ketrin otišla na fakultet, kuæa je pripala Univerzitetu i koristi se kao stambeni prostor za fakultetske nastavnike ili osoblje. Kasnije je povremeno korišæena i za održavanje simpozijuma o glumièinom životu. Iako u kuæi nema originalnih komada nameštaja i pokuæstva porodice Hepbern, predsednik Univerziteta Harison kaže da je kuæa u celini ostala nepromenjena - gotovo stotinu godina.

“Kuæa je ovako kako stoji sada, manje-više izgledala isto i kada je u njoj živela njena porodica. Sada smo u njihovoj dnevnoj sobi sa lepim kaminom i lamperijama od tamnog drveta iz tog perioda. Gotovo da možete da vidite Ketrin Hepbern i njenog oca kako sede uz èaj i razgovaraju - umesto mene i vas koji ovde prièamo u ovaj kasetofon.”

Norm Jang, direktor Službe za održavanje univerzitetskih objekata, trenutno sa svojom suprugom i decom stanuje u Kuæi “Hepbern”. Jang naglašava da uživa u penjanju uz isto kružno stepenište po kojem je išla i mlada Ketrin, ali kaže da u kuæi još nije sreo nijednog duha iz porodice Hepbern.

“U stvari sam to pokušao i to više nego jednom. Najsmešnije je što ova kuæa uopšte nema neku takvu tajnovitu atmosferu. Imate oseæaj prijatnog, udobnog, prijateljskog doma u kojem je ugodno živeti. Mnogo puta sam posle ponoæi hodao po kuæi da vidim da li æu osetiti nešto od toga ili da li æu da èujem nekakve neobiène šumove. Meðutim, to ne postoji u ovoj kuæi.”

Kuæa ipak ima nekakve neuobièajene karakteristike, koje daju širi uvid u tinejdžerske godine koje je Ketrin Hepbern provela u njoj. Porodica je imala obièaj da poziva intelektualno društvo na “èaj u pet”, kako glasi i naslov nove monodrame postavljene na sceni Hartfordskog pozorišta. Kuæa “Hepbern” Hartfordskog univerziteta nije otvorena za publiku - jer se nalazi u stambenoj zoni, a Ketrin Hepbern pri tome još živi u istoj državi. Nadležni oklevaju da je pretvore u turistièku atrakciju, kao što je to veæ uèinjeno sa obližnjom kuæom Marka Tvena. Meðutim, predsednik Univerziteta Volter Harison izražava nadu da æe uskoro biti preduzeti nekakvi koraci - u èast Ketrin Hepbern.

“Rekao bih da bismo morali da uèinimo nešto u njenu èast i jasno pokažemo ljudima da je ova velika žena smatrala Hartford svojim domom. Jedna od stvari koje bi bilo pametno uraditi jeste da prikupimo seæanja ljudi koji su njeni ispisnici, a koji su još živi - ali to neæe biti za dvadeset godina.”

Ketrin Hepbern, koja æe sredinom maja navršiti 95 godina, živi u seocetu Fenvik na obali Konektikata i navodno i dalje povremeno dolazi u hartfordske bolnice - na lekarsku kontrolu.

XS
SM
MD
LG