Linkovi

Stranke se dogovorile oko amandmana - 2002-03-27


Poslednja runda pregovora o uskladjivanju zajednièke osnove za reformu entitetskih ustava koji æe garantovati konstitutivnost i jednakopravnost svih BeHa naroda na njenom èitavom prostoru, okonèana je rano jutros usvajanjem konaènog dokumenta kome je visoki predstavnik konaèni autoritet, do njegovog usvajanja na entitetskim parlamentima, navodi se u dokumentu.

Formulu konaènog dokumenta, pripremljen u Uredu visokog predstavnika, potpisali su u cjelosti predstavnici samo tri od devet stranaka obuhvaæenih razgovorima; Socijal-demokratska partija BiH, Stranka za BiH i Nova hrvatska inicijativa. Vodeæa stranka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, HDZ BiH, odbacila je dokument u potpunosti jer, po ocjeni ove stranke, forsira majoritet Srba u Republici Srpskoj i Bošnjaka u Federaciji. Srpska pregovaraèka strana izrazila je veliku rezervu prema dijelu sporazuma zbog odredaba koje narušavaju Dejtonski suverenitet srpskog entiteta - reèeno je na danas održanoj sjednici Ustavne komisije Narodne skupštine Republike Srpske. A to su odredbe koje predvidjaju formiranja Doma naroda u entitetskom parlamentu, te odredba koja nalaže da se svi entitetski organi vlasti formiraju proporcionalno paritetu nacionalne zastupljenosti na popisu stanovništva u BeHa iz 1991. gopdine. Predsjednik entitetskog parlamenta, Dragan Kaliniæ, kaže "Dali smo rezerve po pojedinim krupnim stavkama toga sporazuma, smatrajuæi da ovo ostalo što je u sporazumu jeste jedna dobra osnova na bazi koje se mogu sada uraditi posebni ustavni amadmani". Predsjednik Ustavne komisije parlamenta Miroslav Mikeš dokument visokog predstavnika svrstava u politièke dokumente koji æe imati validnost tek kada ga i ako ga usvoje poslanici u entitetskim parlamentima. A zna se da srpske strane u parlamentu ovog entiteta imaju i više od preko potrebne dvije treæine glasova potrebnih za usvajanje amadmana na ustav. Ali, zna se i veæ su najavili poslanici iz reda bošnjaèkog naroda da æe sutra na vanrednoj sjednici parlamenta Republike Srpske koristititi pravo na zaštitu vitalnih nacionalnih intresa ukoliko se ne usvoji Petrièev dokuiment, o kome lider Socijal-demokratske partije BiH, Zlatko Lagundžija kaže da predstavlja trijumf nastojanja Alijanse za promjene BeHa i medjunarodne zajednice da Bosnu i Hercegovinu približe evropskim okvirima.

XS
SM
MD
LG