Linkovi

Nova uredba o saradnji sa Hagom - 2002-03-27


Vlada Srbije donela je obnovljenu Uredbu o saradnji sa Haškim tribunalom kojom je ministarski kabinet premijera Ðinðiæa odluèio da nastavi saradnju sa ovim sudom na osnovu direktne primene njegovog Statuta pri izruèivanju optuženih za ratne zloèine. Šef poslanièkog kluba DOS-a u republièkoj Skupštini Èedomir Jovanoviæ potvrdio je donošenje uredbu, ali nije prcizirao koje se konkretne odluke nalaze u njoj veæ je samo dodao da se obnovljenom uredbom konkretizuju postupci saradnje sa Tribunalom u Hagu. Jasno je da æe se uredba primenjivati a Vlada æe odluèiti u kojoj meri i u kom vremenskom intervalu, ali se sa naše strane ne dovodi u pitanje obaveza koja prati našu poziciju u meðunarodnoj zajednici prema Haškom sudu, rekao je Jovanoviæ. Srpski ministar pravde Vladan Batiæ prethodno je na konferenciji za novinare objasnio zbog èega se Vlada odluèila za novu uredbu. Juèe je savezni Ustavni sud sa izuzetkom sudije Momèila Grubaèa praktièno ukinuo odluku srpske Vlade od 28. juna prošle godine o automatskoj primeni Statuta Haškog tribunala. To nije obzanjeno, ali na žalost ljudi koji su to uèinili a trojica sudija su predlog Vojislava Koštunice, glasali su za izolaciju, za vraæanje spoljneg zida sankcija i hoæe još da demonstriraju politiku lažnog prkosa i inata. Mi nemamo vremena da se sa tim promiloševiæevim kadrovima u takozvanom saveznom ustavnom sudu bavimo jer su nam prioritet interesi graðana Srbije, istakao je ministar Batiæ. Sudija Saveznog ustavnog suda Momèilo Grubaè potvrdio je da je taj sud juèe razmatrao inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe vlade Srbije na osnovu koje je Haškom sudu prošle godine izruèen nekadašnji jugoslovenski predsednik Slobodan Miloševiæ. Grubaè, meðutim, nije želeo da kaže da li je o toj inicijativi glasano niti ko je podnosilac inicijative ali je rekao da proces donošenja odluke još nije završen.

Inaèe, danas je poèelo redovno proleæno zasedanje republièkog Parlamenta na kome æe se, izmeðu ostalog, raspravljati i o nedavno potpisanom sporazumu buduæih odnosa Srbije i Crne Gore.

Predsednik Demohrišæanske stranke Srbije Vladan Batiæ rekao je da njegova partija neæe glasati za prihvatanje tog sporazuma jer on, prema Batiæevoj oceni, objektivno nema nikakve perspektive. S druge strane, meðutim, šef poslanièkog kluba vladajuæe koalicije Èedomir Jovanoviæ izrazio je uverenje da æe DOS u republièkom parlamentu sasvim sigurno obezbediti potrebnu veæinu ali i podršku Demohrišæanske stranke Srbije i Nove Srbije za izglasavanje sporazuma o preureðenju odnosa Srbije i Crne Gore.

XS
SM
MD
LG