Linkovi

U Avganistanu pronadjeni tragovi antraksa - 2002-03-26


Zvaniènici Pentagona su saopštili da nema konkretnih dokaza da je “Al kaida” savladala proizvodnju velikih kolièina antraksa ili nekih drugih hemijskih ili bioloških oružja. Ipak, general Rièard Majers, naèelnik Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, izjavio je da su istražitelji u Kandaharu pronašli jednu laboratoriju sa opremom koja ukazuje na zainteresovanost za pravljenje antraksa. General Majers je takoðe obelodanio da su istražitelji na nekoliko mesta otkirili pozitivne tragove antraksa i ricina, koji se dobija iz ricinusovih mahuna i smatra se jednim od najsmrtonosnijih poznatih prirodnih otrova.

“Na lokacijama koje smo do sada istražili, rekao bih da se u pet ili šest sluèajeva, za neke od uzoraka koje smo uzeli, ispostavilo da su pozitivni na antraks i, èini mi se, na ricin.”

Ipak, kako je objasnio general Majers, kolièine su u toj meri minimalne da su mogle da se jave i prirodnim putem.

“Zakljuèak koji je mogao da se izvede iz tog nalaza je da su kolièine toliko neznatne, da je antraks mogao da nastane i prirodnim putem, a ricin je mogao da se naðe zahvaljujuæi ricinusovim mahunama. To bi mogli da budu razlozi, tako da nemamo sigurne dokaze postojanja aktivnih sastojaka.”

Svejedno, general Majers i sekretar za odbranu Donald Ramsfeld su izjavili da ima dovoljno dokaza zainteresovanosti “Al kaide” za razvijanje sposobnosti za pravljenje hemijskih i bioloških oružja.

XS
SM
MD
LG