Linkovi

Sednica Vrhovnog saveta odbrane prekinuta - nastavak kroz sedam dana - 2002-03-25


Posle razmatranja prve dve taèke dnevnog reda sednica Vrhovnog saveta odbrane je zbog obimnosti tema o kojima je rasprava voðena i zbog ranije ugovorenih obaveza èlanova Saveta, prekinuta i nastaviæe se za nedelju dana, navodi se u saopštenju vojnog kabineta predsednika Jugoslavije.

Sednica je prekinuta uz zakljuèak da se iduæeg ponedeljka raspravlja o situaciji nastaloj posle hapšenja potpredsednika Vlade Srbije Momèila Perišiæa, o problemima finansiranja Vojske Jugoslavije, o organizaciji Inspektorata obrane i kadrovskim pitanjima u Vojsci i Ministarstvu odbrane.

Pored èlanova Saveta – jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice, predsednika Srbije Milana Milutinoviæa i predsednika Crne Gore Mila Ðukanoviæa, na sastanku Vrhovnog saveta odbrane uèestvovali su i savezni premijer Dragiša Pešiæ, savezni ministar za odbranu Velimir Radojeviæ, naèelnik Generalštaba Nebojša Pavkoviæ i sekretar Saveta kontraadmiral Dušan Stajiæ.

Elektronski mediji u Beogradu objavili su tokom popodneva da je Koštunica na sastanku Vrhovnog saveta odbrane podržao šefa vojne bezbednosti generala Acu Tomiæa i predložio smenjivanje naèelnika Generalštaba Nebojše Pavkoviæa zato što se distancirao od hapšenja potpredsednika republièke Vlade Momèila Perišiæa.

Zamoljen da prokomentariše teme sednice Vrhovnog saveta odbrane, srpski premijer Zoran Ðinðiæ rekao je da æe dugo èekanje na smenu šefa vojne bezbednost generala Ace Tomiæa znaèiti da postoji problem saradnje sa koalicionim partnerom - Demokratskom strankom Srbije:

”Mi smo kao DOS pre godinu i po dana jedinstveno tražili smenu Pavkoviæa i to se nije desilo. Sada jedinstveno tražimo smenu generala Tomiæa i ako budemo èekali 18 meseci, onda tu ima jako malo saradnje. Ako smo kao DOS definisali politièki stav da Pavkoviæ i Tomiæ treba da odu, a o tome ne možemo da postignemo saglasnost sa koalicionim partnerom, onda oèigledno imamo problem u saradnji a problemi æe se nastaviti dok ne budemo sprovodili jedinstveno donete odluke,“ rekao je Ðinðiæ.

Povodom juèerašnje odluke nevladine ekspertske organizacije Grupa 17 plus da istakne svog èlana i federalnog vicepremijera Miroljuba Labusa kao kandidata za predsednika Srbije danas je upadljivo æutanje politièkih partija. Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlaðan Dinkiæ izjavio je da je Miroljub Labus najbolje rešenje za Srbiju i èovek koji æe Srbiju uvesti u Evropu: ”Ukoliko Labus odluèi da se kandiduje biæe naš kandidat i ne iskljuèujemo moguænost da ga podrže i druge stranke,“ rekao je Dinkiæ i dodao da nema kandidata koji može Labusa pobediti na izborima.

Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Zoran Šami izjavio je da ima dovoljno vremena do jeseni da se sve stranke izjasne da li æe imati kandidate za predsednièke izbore i dodao da se odluka o uèešæu na tim izborima po pravilu donosi kada oni budu raspisani. ”Demokratska stranka Srbije odluèiæe o naèinu uèešæa na predsednièkim izborima u Srbiji u dogledno vreme, a do sada nije razmišljala da li æe imati sopstvenog kandidata,“ rekao je Šami.

XS
SM
MD
LG