Linkovi

Pauel osudjuje Beograd zbog nesaradnje sa Hagom - 2002-03-18


Izašavši pred novinare posle svog sastanka, i Kolin Pauel i glavna tužiteljka Karla del Ponte, podvrgli su kritici stepen podrške koju Beograd pruža Haškom tribunalu, a državni sekretar je rekao da možda neæe ovlastiti davanje amerièke pomoæi za rekonstrukciju u vrednosti od 40 miliona dolara - ukoliko se ta saradnja ne poboljša. Karla del Ponte je izjavila da Tribunal - kako je doslovno rekla - “ima mnogo teškoæa sa Beogradom” u pogledu hapšenja optuženih koji su i dalje na slobodi - meðu kojima su najistaknutiji Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ.

Pauel je takoðe pomenuo nedostatke u pogledu moguænosti Tribunala da doðe do arhivskog materijala u Jugoslaviji i sprovoðenja domaæih, internih zakona koji treba da olakšaju delatnost Suda. Državni sekretar je takoðe predoèio da je gospoði Del Ponte rekao da æe administracija predsednika Buša “udvostruèiti” napore da se uspostavi potrebna saradnja, zapazivši da je pred njim - na završetku meseca - krajnji rok u kojem Kongres treba da potvrdi da li je Beograd saraðivao dovoljno da bi zaslužio uruèenje pomoæi.

“Ispitaæu ukupnu situaciju i videti da li je ili nije u saglasju sa zakonom koji treba da potvrdim i da li postoji dobra volja i da li se ostvaruju rezultati. To je ono što æu uèiniti, baš kao što sam uradio i prošle godine. I ukoliko oni ne zaslužuju, neæe ni dobiti pomoæ, a ako zaslužuju - dobiæe je. Oni znaju šta moraju da uèine i mi æemo nastaviti da vršimo pritisak,” rekao je Kolin Pauel.

Pauel æe razmatrati paket pomoæi u jeku zategnutosti sa Beogradom zbog toga što je Vojna policija prošle nedelje uhapsila i cele noæi držala u pritvoru jednog amerièkog diplomatu, koji se u jednom restoranu sastao sa potpredsednikom Vlade Srbije Momèilom Perišiæem. I diplomata i srbijanski politièar su satima zadržani u pritvoru na osnovu optužbe za špijunažu, u aferi koja je izazvala oštre proteste Sjedinjenih Država i podstakla politièki haos u Beogradu. U svakom sluèaju, na redovnoj konferenciji za novinare, portparol Državnog sekretarijata Rièard Bauèer je izjavio da se vlast u Beogradu izvinila za postupak sa amerièkim zvaniènikom i umanjio štetu nanetu bilateralnim odnosima.

“Dobili smo zvanièno izvinjenje od ministra inostranih poslova Gorana Svilanoviæa. Prihvatili smo to izvinjenje. Mi ga shvatamo kao javno priznanje neprikladnosti vojske i njenih neprimerenih akcija. Sada smatramo da je to rešeno kao bilateralni problem,” rekao je Rièard Bauèer.

Državni sekretar Kolin Pauel je izjavio da je tokom sastanka sa Karlom del Ponte pokrenuo i pitanje “izlazne strategije” Haškog tribunala - povodom prošlomeseènog javnog zahteva administracije predsednika Buša da se 2008. godina odredi kao rok za završetak suðenja i na Meðunarodnom sudu za ratne zloèine na podruèju bivše Jugoslavije i Meðunarodnom sudu za zloèine u Ruandi. Amerièki zvaniènici su kritikovali i troškove i brzinu rada oba Tribunala, premda je Pauel - u prisustvu Karle del Ponte, pred novinarima - rekao da ona može da raèuna na podršku Sjedinjenih Država “na svakom koraku” - dokle god ne završi svoj posao.

XS
SM
MD
LG