Linkovi

Intervju sa Dr. Ajvanom Ilendom, Direktorom odeljenja za odbrambena pitanja i struènjakom za terorizam u vašingtonskom institutu CATO - 2002-03-18


M.B.: Nedavno je makedonska policija saopštila da je ,kako izgleda, sedam ” stranih terorista” planiralo napade na vladina zdanja i strane diplomatske misije. Da li su Makedonija i Balkan takodje cilj globalnog terorizma?

I.E.: Verujem da jesu, mada postoje opreèna mišljenja o tome. Same strane ambasade su saopštile da nisu raspolagale podacima o opasnosti, mada je makedonska policija ubila barem sedam terorista, verovatno Pakistanaca. Veruje se da je to bio teroristièki pokušaj i da je moguæe da je Al Kaida umešana, mada je to još uvek neizvesno.

M.B.: Ima li drugih nagoveštaja o aktivnostima Al Kaide u regionu?

I.E.: Veæ dugo vremena se zna za prisustvo islamskih terorista u tom regionu. Al Kaida ima svoje operativce i æelije na Balkanu, mada njihovo uèešæe u tom pokušaju u Makedoniji, nije izvesno. Svakako da postoji moguænost da je Al-Kaida bila angažovana. Setite se ranijeg neuspešnog pokušaja napada na amerièku ambasadu u Sarajevu.

M.B.: U kojoj meri bi nerešena politièka pitanja i neprijateljstva medju etnièkim grupama mogla da doprinesu teroristièkim aktivnostima u ovo vreme?

I.E.: Tamo gde imate zavadjene etnièke grupe i slabe centralne vlasti, teroristi nalaze skorvište i podrsku grupa angažovanih u konfliktu. Makedonska policija tvrdi da su strani mudžahedni dosli sa Kosova i infiltrirali se u Makedoniju. Moguæe je, uzimajuæi u obzir aktivnosti Albanca u brobi protiv makedonskih snaga, da su neki od njih pripadnici islamskih teroristièkih organizacija.

M.B.: Kakve su tekuæe mere SAD u borbi protiv terorizma?

I.E.: SAD pokušavaju da širom sveta obuèe i opreme vlade prijateljskih zemalja kako bi same obavile veæinu posla u borbi protiv terorizma. Na primer, na Filipinima filipinske snage se bore protiv islamskih terorista griupe Abu Sejef. SAD ce uputiti u Jemen i Gruziju vojne isntruktore za obuèavanje lokalnih snaga. To je pravi naèin da se pomogne tim zemljama, da se oslone na sebe. Medjutim, u zemljama, kao što je Somalija, gde su vlasti veoma slabe, SAD moraju da se angažuju. Svakako da je administracija predsednika Buša u pravu kada se u borbi protiv terorizma oslanja na lokalne vlasti.

M.B.: Da li se Evroljani oslanjaju na sebe u borbi sa teroristima u Evropi ili su i SAD angažovane?

I.E.: Evropske zemlje imaju daleko veæa sredstva nego, recimo, Jemen, Filipini ili Gruzija. One imaju efikasne polcijske snage, koje se hvataju u koštac sa teroistima i same obavljaju taj posao. Medjutim, siromašnim zemljama, koje sam pomenuo, potrebna je amerièka pomoæ, jer same nisu u stanju da se suprotstave teroristima.

XS
SM
MD
LG