Linkovi

Haški sud osudio bosanskog Srbina na sedam i po godina zatvora - 2002-03-15


Milorad Krnojelac osudjen je danas na sedam i po godina zatvora za progone, premlaæivanja i okrutna postupanja nad nesrpskim uglavnom bošnjaèkim zatoèenicima u KP Domu u Foèi 1992. i 93. godine. U obrazloženju presude Miloradu Krnojelcu se kaže da optuženi nije izrazio žaljenje zbog udjela koji je imao u poèinjenju tih zloèina, a izrazio je tek zanemarivo žaljenje što je do tih zloèina došlo. U ovom sluèaju optuženi se odluèio za to da zabije glavu u pijesak i da zanemari odgovornosti i ovlašæenja koja je imao kao upravnik KP-doma da poboljša situaciju ne-srpskih zatoèenika. Kazna se mora posmatrati i kao upozorenje drugima koji pokušavaju izbjeæi odgovornosti nalogodavca što prate položaj koji su prihvatili, da æe njihov propust da postupe u skladu sa svojom odgovornošæu ipak biti kažnjen, kaže se u obrazloženju odluke sudskog vijeæa.

U zatvorski staž æe mu se uraèunati i vrijeme provedeno u pritvoru u Hagu tako da mu ostaje da odsluži nešto manje od èetiri godine zatvora. Danas je pred sudom u procesu protiv Slobodana Miloševiæa svjedoèio i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu britanski lord Pedi Ešdaun. Lord Ešdaun je bio u Albaniji i na Kosovu 1998. godine. Tamo je bio svjedok ilegalnog naoružavanja OVK s jedne i akcija jugoslovenskih oružanih snaga s druge strane. Žrtve su u oba sluèaja bili civili, manje srpskih i više albanskih. Ono što je vidio, lord Ešdaun je i isprièao pred sudom. Zakljuèak njegovog izlaganja mogao bi se svesti na to da dejstva OVK 1998. godine “nisu i ne mogu biti opravdanje za neselektivnu i nesrazmjernu upotrebu sile smišljenu na progon civilnog stanovništva”.

Što je posebno interesantno lord Ešdaun je Miloševiæa upozorio na kršenja ženevskih konvencija, tokom razgovora koji je imao s njim neposredno nakon posjete Kosovu, 29. septembra 1998. godinem, ali se Miloševiæ oèigledno oglušio na upozorenja.

Ako je amerièki statistièki struènjak Patrik Bol juèe uspio da, matematièkim i statistièkim formulama kojima je dokazivao da su dejstva jugoslovenskih oružanih snaga, a ne bombardovanja NATO-a ili aktivnosti OVK, glavni uzroènik bijega oko 800 hiljada izbjeglica sa Kosova, prvi put ozbiljno uzdrma samouvjerenost Slobodana Miloševiæa, onda se lord Pedi Ešdaun svojim svjedoèenjem o dogadjajima kojima je bio svjedok o izbjeglicama na Kosovu 1998. godine pobrinuo da Miloševiæ prvi put u dosadašnjem toku sudjenja ostane bez argumenata za odbranu.

Opšti utisak medju izvještaèima sa današnjeg sudjenja Miloševiæu bio je da je bivši jugoslovenski predsjednik više pokušavao da opravda nego da negira dejstva jugoslovenskih oružanih snaga na Kosovu u septembru 1998. godine.

Svjedoèenje lorda Ešdauna ne odnosi se na period za koji Miloševiæa tereti optužnica Tribunala. Ipak, utisak koji je njegovo svjedoèenje ostavilo na sudije imaæe, svakako, uticaj na njihovo ukupno mišljenje o Miloševiæevoj ulozi u dogadjajima na Kosvu.

Inaèe, u toku su još dva sudjenja. Ono za zloèine nad Bosnjacima i Hrvatima u Bosanskoj krajini bilo je sve vrijeme u zatvorenoj sesiji, zbog zaštite svjedoka. Drugo sudjenje je generalu Stanislavu Galiæu za granatiranje Sarajeva na kojem govore svjedoci tužilaštva.

XS
SM
MD
LG