Linkovi

SAD pozdravile srpsko-crnogorski sporazum - 2002-03-15


SAD su se dugo vremena protivile crnogorskoj secesiji od Srbije, jedinog preostalog èlana jugoslovenske federacije. Zvaniènici u Vašingtonu se nadaju da æe sporzum kojim se stvara nova unija oznaèiti kraj nemira na Balkanu, koji su zapoèeli raspadom velike, komunistièke, Jugoslavije. Portparol državnog sekretarijata, Rièard Bauèer, èestitao je politièkim liderima Srbije i Crne Gore na ulozi koju su imali u postizanju sporazuma, do koga se došlo zahvaljujuæi posredovanju Havijera Solane, ministra spoljnih poslova EU.

“Ovaj sporazum je u skladu sa našim dugo poznatim stavom da može da postoji, da treba da postoji demokratska Crna Gora unutar demokratske Jugoslavije. Mi verujemo da æe sporazum koji je potpisan pomoæi Srbiji i Crnoj Gori da na najbolji naèin ostvare svoje težnje o potpunoj integraciji u Evropu, kao i da æe poveæati stabilnost unutar Jugoslavije i u regionu.” – izjavio je portparol državnog sekretarijata.

Gospodin Bauèer je dodao da još mnogo posla treba obaviti kako bi nova unija postala stvarnost i napomenuo je da SAD oèekuju od politièkih lidera Srbije i Crne Gore da budu konstruktivni kako bi se sporazum realizovao u potpunosti. Prema potpisanom sporazumu, dve države æe imati zajednièku odbranu i spoljnu politiku, ali æe zadržati odvojene privrede, carinske službe i razlièite novèane jedinice. Nova zajednica æe i dalje imati saveznog predsednika i zadržaæe samo jedno mesto u UN. Iako su bile protiv crnogorskog otcepljenja, SAD su pružale pomoæ ovoj republici, pošto je ona predstavljala demokratsku protiv-težu vladi Slobodana Miloševiæa, sve dok vlast u Beogradu nije oborena u oktobru 2000-e.

XS
SM
MD
LG