Linkovi

Razgovori sa predstavnikom EU o federaciji - 2002-03-13


Solana se po dolasku u Beograd u Palati federacije najpre sastao sa jugoslovenskim predsednikom Vojislavom Koštunicom, koji je prethodno razgovarao sa crnogorskim predsednikom i premijerom Milom Ðukanoviæem i Filipom Vujanoviæem. Solana je zatim razgovarao sa jugoslovenskim vicepremijerom Miroljubom Labusom, a tom sastanku pridružio se i srpski premijer Zoran Ðinðiæ, koji je posle toga za državnu televiziju izjavio da je tema razgovora politièko ureðenje koje poèiva na ravnopravnosti, ekonomskim odnosima koji znaèe zajednièko tržište i da je sada inicijativa na Evropskoj uniji koja treba da pronaðe vidove efikasnih garancija, jer, kako je rekao, ”mi želimo zajednièku državu da bi smo brže ušli u evropsku integraciju i ne bi smo želeli da EU sutra odbije našu kandidaturu zato što nam država ima elemente konfederalizma, a u tome je i sama uèestvovala.“ Potom je visoki predstavnik Evropske unije Havijer Solana oko jedan sat razgovarao sa crnogorskim predsednikom Milom Ðukanoviæem, da bi nešto posle 18 sati poèeo novu rundu razgovora sa Koštunicom i Labusom. Havijer se zatim sastao i sa potpredsednikom Vlade Srbije zaduženim za Kosovo i jug Srbije Nebojšom Èoviæem. Posle svih ovih bilateralnih razgovora u Palati federacije održan je i plenarni sastanak kome su prisustvovali Havijer Solana, Vojislav Koštunica, Miroljub Labus, Milo Ðukanoviæ i Filip Vujanoviæ. Osim srpskog premijera Ðinðiæa koji je dao izjavu državnoj televiziji, niko drugi od uèesnika današnjih razgovora nije obavestio javnost o onome što se pregovara iza strogo zatvorenih vrata, a tièe se sudbine svih graðana. Tim povodom protestvovao je guverner Narodne banke Jugoslavije Mlaðan Dinkiæ, koji je javnosti zatim ukazao šta je suština neslaganja Beograda i Podgorice: ”Graðani misle da je najveæi spor oko vraæanja dinara u Crnu Goru, ali to je najmanji problem,“ rekao je Dinkiæ. ”Mnogo je problematiènije da buduæa zajednica Srbije i Crne Gore ima dva bankarska sistema i dve carine, jer onda ona nema zajednièko tržište.“

Prema nekim najavama, evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost Havijer Solana prenoæiæe u Beogradu i sutra nastaviti pregovore, što bi moglo da znaèi da su stavovi uèesnika danas približeni, ali da konaèni dogovor još nije postignut.

XS
SM
MD
LG