Linkovi

NATO poziva na veæu saradnju u Bosni - 2002-03-13


Ovo je prvi put da su sva tri èlana bosanskohercegovaèkog kolektivnog predsedništva istovremeno posetila sedište NATO-a. Poruka koju su predstavnici Srba, Hrvata i Bošnjaka èuli glasila je da je vreme da poènu da stvaraju centralnu vladu i nacionalnu armiju. Generalni sekretar NATO-a, Džordž Robertson, kaže da su ambasadori 19 zemalja èlanica alijanse jasno predoèili bosanskim liderima da moraju da krenu ka okonèanju - kako je rekao - ”kulture zavisnosti.“

”Jasna poruka glasi da Bosna i Hercegovina mora da preuzme vlasništvo nad svojom buduænošæu. Oni moraju da raskinu ciklus zavisnosti i omoguæe svojoj zemlji da zauzme njeno mesto u porodici evropskih naroda,“ rekao je Džordž Robertson.

Robertson je rekao da su se ambasadori NATO-a usredsredili na potrebu da Bosna stavi svoje oružane snage pod centralnu komandu i pozvali trojicu lidera da prošire saradnju sa Medjunarodnim sudom za ratne zloèine, u Hagu. Kao što je poznato, Bosna i Hercegovina je trenutno podeljena na Bošnjaèko-hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku, svaka od kojih ima sopstvenog predsednika, skupštinu i vladu. Dva entiteta povezana su troèlanim Predsedništvom. Ali kao obližnje Kosovo, Bosna je praktièno pod upravom medjunarodne zajednice.

NATO æe u roku od nekoliko nedelja odluèiti da li da smanji broj svojih mirovnih vojnika u Bosni, kojih sada ima oko 19 hiljada. Sjedinjene Države su posebno nestrpljive da smanje svoje uèešæe u tim snagama, a jedan visoki funkcioner NATO-a je izneo oèekivanje da æe broj vojnika biti smanjen za nekoliko hiljada. Predsednik Predsedništva, Beriz Belkiæ, rekao je da su on i njegove kolege spremni da preuzmu svoje odgovornosti i izgrade snažnije centralne institucije. Njegov srpski kolega, Živko Radišiæ, rekao je da se ne protivi nastojanju NATO-a da uhapsi bivšeg lidera bosanskih Srba, Radovana Karadžiæa, osumnjièenog za ratne zloèine. Ali Radišiæ je pozvao snage NATO-a da izbegnu civilne žrtve u takvoj operaciji.

Dok su trojica èlanova Predsedništva razgovarala sa ambasadorima NATO-a, vojnici alijanse, na terenu u Bosni, bacali su iz vazduha letke u podruèju u kome se, po njihovom uverenju, krije Karadžiæ. Namera je da se lokalno stanovništvo, koje veæinom podržava Karadžiæa, podseti da je za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja ponudjena nagrada od maksimalno 5 miliona dolara.

XS
SM
MD
LG