Linkovi

Kolin Pauel: Amerièka nuklearna politika se neæe menjati - 2002-03-12


Sekretar Pauel je govorio pred èlanovima Pododbora za budžetsku politiku, braneæi diplomatski budžet administracije. Medjutim, dobar deo vremena utrošio je na odbranu nuklearne politike, u svetlu kontroverznog dokumenta koji je prošlog vikenda procureo u štampu. Tim dokumentom navodno se predvidja odstupanje od planova iz vremena Hladnog rata. Takodje se navodno identifikuju zemlje-potencijalne mete, za koje se veruje da razvijaju oružje za masovna uništavanja, kao što su Irak, Iran, Severna Koreja, Sirija i Libija. U izveštajima se kaže da, pored toga, dokument predvidja razvijanje efikasnijeg nuklearnog naoružanja za probijanje duboko ukopanih objekata i podzemnih bunkera u kojima bi takve zemlje mogle da skladište nuklearno, biološko i hemijsko naoružanje. Procureli dokument podstakao je kritike na raèun administracije. Tokom pomenutog pretresa senator iz Rod Ajlenda, Džek Rid, rekao je da proširivanje spiska potencijalnih meta za nuklearne napade nagoveštava promenu smera dosadašnje politike nuklearnog razoružavanja:

”Èini mi se da se okreæemo od našeg tradicionalnog pristupa kontroli naoružanja, odnosno nastojanja da se upotreba nuklearnog naoružanja ogranièava, a ne proširuje. Osim toga, ovo pokreæe i pitanje nuklearnih proba.“

Medjutim, državni sekretar Pauel je insistirao da administracija želi da smanji nuklearni inventar, koji je veæ - kako je rekao - samo jedna treæina od obima u jeku Hladnog rata. On je dodao da zdrav razum i mudrost nalažu da se nuklearnom strategijom obuhvate i novi potencijalni korisnici oružja za masovna uništavanja. Ali Pauel je odbacio da æe revizija dovesti do toga da se Sjedinjene Države lakše odluèe na upotrebu nuklearnog oružja.

”Što se tièe izveštaja da razmišljamo o tome da nekoga napadnemo kako bismo predupredili napad, ili da smo spustili prag osetljivosti za nuklearno reagovanje - ništa od toga nije taèno. Ovaj dokument se ne može tako tumaèiti. U stvari, mi sada imamo pretežno konvencionalne, nenuklearne vojne kapacitete, veæe nego pre deset godina.“

Amerièki državni sekretar je rekao da Sjedinjene Države nemaju nikakvo novo nuklearno oružje niti da planiraju nuklearne probe, dodajuæi da administracija ostaje privržena zamrzavanju proba. Pauel je takodje rekao da Sjedinjene Države ne nameravaju da upotrebe nuklearno oružje kako bi predupredile potencijalni napad, dodajuæi da istovremeno kako ”nije loše“ da zemlje koje nastoje da steknu oružje za masovna uništavanja znaju da predsednik Buš ima na raspolaganju èitav niz opcija za odvraæanje potencijalnih neprijatelja i odbranu Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG