Linkovi

Navršilo se šest meseci od teroristièkih napada - 2002-03-11


Minut æutanja je održan u trenutku u kojem je prvi oteti avion uleteo u Južnu kulu Svetskog trgovinskog centra, pre pola godine. Tako je u Njujorku poèelo odavanje pošte žrtvama napada koji su se dogodili 11. septembra. Sveèanost u parku neposredno uz “nultu taèku” - poprište katastrofe, obuhvatila je i posveæenje jedne bronzano-èeliène skulpture koja je nadživela napad. Skulptura pod imenom “Sfera”, stajala je ispred ulaza u Kule kao simbol mira u svetu. Njujorški gradonaèelnik Majkl Blumberg je rekao da ona može da posluži kao privremeno središte molitvi i ponovnog raðanja.

“Ona je nadživela rušenje Kula, kao i ideja koja je bila u osnovi njenog stvaranja. Miroljubivi svet zasnovan na trgovini i slobodnom protoku ljudi i ideja. Kugla je možda ošteæena, ali naše uverenje u principe koja ona predstavlja nije nikada bilo jaèe.”

U sumrak, na njujorškom horizontu æe blesnuti dva visoka svetlosna stuba koja treba da podsete na predstavu Kula. Svetlosne stubove æe formirati zraci 88 reflektora. Jedan od tvoraca ovog projekta. svetlosni stubovi treba da ispune prazninu dok se ne sagradi jedan stalni spomenik.

“Ideja svetlosti u našoj kulturi se izjednaèava sa životom, izjednaèava se sa duhom i sasvim posebno, izjednaèava se sa regeneracijom.”

Neki roðaci žrtava brinu da se privatno finansiranom sveèanošæu u koju je uloženo pola miliona dolara, odaje pošta srušenim zgradama, a ne ljudima koji su nestali. Zbog toga je naslov “Kule svetlosti”, promenjen u “Pomen svetlosti”. Kristi Ferer, èiji je suprug poginuo u napadu, bila je neka vrsta veze izmeðu organizatora i porodica žrtava.

“Bez obzira što æe proces slavljenja uspomene na naše voljene biti dug i trajan, rekla bih da tome doprinosi sve što uistinu dotièe srca svih koji su preživeli.”

Briga za vazdušni saobraæaj i migracije ptica bi mogla da utièe na korišæenje reflektora jaèine sedam hiljada vati, èija vidljivost zavisi od vremenskih uslova. U idealnom sluèaju, oni æe moæi da se vide sa svih mesta sa kojih su se videle Kule. Organizatori ukazuju da ovo privremeno odavanje pošte može da pomogne u procesu isceljenja, kao što su to uèinila bdenja sa sveæama, držana neposredno posle napada.

XS
SM
MD
LG