Linkovi

Evropska unija preti uzvratnim merama - 2002-03-06


Funkcioneri Evropske unije su naveli da je u pismu predsednik Evropske komisije, Romano Prodi, jasno izneo da shvata probleme amerièke industrije èelika ali da se carinama to ne bi rešilo.

Isti funkcioneri su dodali da bi na poveæanje carine Evropska unija mogla da odgovori žalbom Svetskoj trgovinskoj organizaciji, i preduzimanjem mera za zaštitu sopstvenog tržišta od uvoza amerièkog èelika. Nemaèka i Švedska su veæ zatražile od Evropske unije da iznese ovaj problem pred Svetskom trgovinskom organizacijom.

Nedavno, Svetska trgovinska organizacija je presudila u korist Evropske unije u sporu oko dotiranja amerièkog izvoza. Brisel je insistirao na pravu da Vašingtonu može da zavede trgovinske sankcije u iznosu od èetiri milijarde dolara. Do sada, Evropska unija nije preduzela akciju u vezi sa tom presudom.

Jedan od funkcionera trgovinskog odbora Evropske unije rekao je da zavoðenje, kako je naveo, kaznene carine na uvoz èelika, predstavlja još jedan primer amerièkog unilateralizma. Tu reè èesto koriste evropski funkcioneri da bi opisali stav SAD koji smatraju jednostranim u vezi sa brojnim pitanjima, od zaštite prirodne sredine do borbe protiv terorizma.

No, analitièar za metale i rudarstvo u londonskom ogranku kompanije Meril Linè, Mark Beridž, ukazuje da razume dilemu predsednika Buša :

” S jedne strane su sindikati i uprave èelièana koji vuku na sopstvenu stranu. A sa druge, imate potrošaèe èelika i amerièke trgovinske partnere, kao što je Evropska unija, koji vrše pritisak u suprotnom smeru. Predsednik Buš se takoreæi nalazi izmeðu èekiæa i nakovnja, i bez obzira na koju stranu krene, nekoga æe razgneviti. “

Funkcioneri Evropske unije naglašavaju da NE ŽELE sukob sa Vašingtonom. Istovremeno nagoveštavaju da bi umesto zavoðenja carine Sjedinjene Države mogle da oporezuju domaæe i strane èeliène proizvode, da bi mogli da se pokriju troškovi za penzije radnika amerièkih èelièana koje su zatvorene. Oni takodje navode da bi se tim porezom pomoglo u isplati troškova za ugroženu amerièku èeliènu industriju.

XS
SM
MD
LG