Linkovi

Pretres u Kongresu o Haškom tribunalu - 2002-03-01


“Lideri širom sveta više ne mogu da oèekuju da mogu da upotrebljavaju svoj moæ i vlast na beskrupolozan naèin, a da za to ne odgovaraju pred licem pravde” - rekao je pored ostalog ambasador Pjer-Rièard Prospero, koji je kao primer naveo suðenje bivšem jugoslovenskom lideru, Slobodanu Miloševiæu u sudskoj sali broj tri Haškog tribunala.

“Treba se nadati”, rekao je Prospero, “da æe razmatranje njegove liène odgovornosti ukloniti pogrešnu predstavu o kolektivnoj odgovornosti srpskih graðana koji se drže zakona.

Pored pohvale radu suda, amerièki ambasador Prospero se osvrnuo i na propuste u radu meðunarodnog tribunala - od zamerke da je procedura spora i skupa, do toga da je udaljena od svakodnevnih iskustava žrtava i ljudi u regionu. Prospero je ujedno istakao da se administracija predsednika Buša zalaže da sud u Hagu poène da se usredsreðuje na okonèanje svog rada, što znaèi -- kako je rekao -- da u skladu sa osnivaèkom rezolucijom Saveta bezbednosti nastavi suðenja najodgovornijima, a ne da se bavi svakim kršenjem zakona tokom balkanskih sukoba.

Po reèima ambasadora Državnog sekretarijata, Haški tribunal nije bio osnovan da u potpunosti uzurpira autoritet i odgovornost suverenih država. Uspostavljajuæi Meðunarodni sud, Savet bezbednosti je jasno predoèio da je neophodno da lokalne vlasti organizuju suðenja za neke od težih prestupa, rekao je Prospero, ukazavši da bi takva podela odgovornosti mogla dovesti do željenog uspešnog završetka rada tribunala do 2008. godine. Prospero je takoðe rekao da amerièka vlada poziva države u regionu da u potpunosti saraðuju sa istražiteljima i tužilaštvom tribunala. “Mi najenergiènije tražimo od najvišeg voðstva Savezne Republike Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, da ispune svoje meðunarodne obaveze i sve optužene predaju Hagu. To je obaveza koja se mora ispuniti”- rekao je Prospero. On je ujedno istakao da normalizacija stanja na Balkanu neæe biti moguæa sve dok Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ ne budu izvedeni pred Haški tribunal. “Te osobe ne smeju da izmaknu pravdi, niti se mogu nadati da æe pravda prestati da ih goni, imamo dovoljno sredstava i strpljenja i nedvosmisleno smo rešeni da ih izvedemo pred Tribunal”.

U zakljuèku svog izlaganja ambasador Prosepero je još rekao da æe Sjedinjene Države nastaviti da predvode borbu da odgovorni za genocid, zloèine protiv èoveènosti i ratne zloèine budu kažnjeni.

XS
SM
MD
LG