Linkovi

Osetljivost SAD na kompjuterske napade - 2002-02-28


Struènjak za kompjutersku bezbednost u Beloj kuæi Rièard Klark je izjavio u Senatskom pod - odboru da ima suviše javnih informacija na internetu koje mogu biti upotrebljene protiv Sjedinjenih Država:

”Zahvaljujuæi istraživanju nekih peæina u Avganistanu, postoje dokazi da je Al Kaida koristila Internet da bi, ako ništa drugo bar, došla do informacija o amerièkim kompanijama za distribuciju elektriène energije i vode i njihovih pogona na javno dostupnim veb stranicama.“

Medjutim, van javnih informacija, Rièard Klark je izjavio da su Sjedinjene Države suoèene sa kompjuterskim napadima koji bi mogli da mnogo veæu štetu nego da unište E-mail poruke. On istièe da je internet po svojoj prirodi nebezbedan i da omoguæava hakerima da dobiju pristup privatnim sistemima infrastrukture. Oni bi takodje lako mogli da poremete distribuciju vode i struje ili èak i funkcionisanje èitave privrede.

”Mnoge zemlje sada stvaraju jedinice za rat na polju informatike, u svojim vojnim ili obaveštajnim službama.“

On i senator Èarls Šumer imenovali su Irak, Iran, Severnu Koreju i Kinu kao neke od zemalja koje imaju sposobnost da napadnu mreže Sjedinjenih Država. Senator Šumer je rekao da odmah treba preduzeti mere za zaštitu Sjedinjenih Država.

”Prošle godine jedna grupa organizovanog kriminala je provalila u italijanski bankarski sistem i prebacila preko 100 miliona dolara na privatne bankovne raèune pre no što su uhvaæeni. Al Kaida je veæ dokazala šta može da uèini sa nekoliko stotina hiljada dolara. Sto miliona bi moglo da da ogroman zamah teroristièkim aktivnostima u predstojeæim godinama. To je zaista zabrinjavajuæi podatak.“

Rièard Klark je predsednik novog Odbora za zaštitu infrastrukture, koji je osnovan da bi se pozabavio tim pitanjem. On je preduzeo deset koraka ka boljoj kompjuterskoj bezbednosti. Na primer, lideri kompanija za informativnu tehnologiju su se složili da proizvedu bezbedniji softver, dok je predsednik Buš predlozio poveæanje vladinih izdataka za bezbednost interneta za više od polovinu. Gospodin Klark kaže da bi bilo ko od ljudi, grupa i zemalja koji bi uspeli da terorišu Sjedinjene Države putem kompjuterskih napada platio visoku cenu za to.

”Svako ko se angažuje u informativnom ratu protiv nas....mora da shvati da æemo odgovoriti na svaki naèin koji budemo smatrali adekvatnim.“

On je istakao da su do sada teroristièke organizacije samo koristile internet za propagandu, komunikacije i prikupljanje fondova. Medjutim, rat na internetu je gotovo nemoguæe otkriti pre no što poène.

XS
SM
MD
LG