Linkovi

Sudjenje Miloševiæu prati sve manje novinara - 2002-02-27


Jedino sredstvo koje mi stoji na raspolaganju u pripremi odbrane je telefon, a i on je juèe bio iskljuèen, požalio se Miloševiæ na poèetku današnje sudske sesije britanskom sudiji Rièardu Meju i zatražio da bude pušten na slobodu: kako bi u ravnopravnom odnosu prema tužilastvu mogao da pripremi sudjenje.

Sudija Mej je odgovorio da æe o tehnièkim detaljima razgovarati kada za to dodje vrijeme i Miloševiæa uputio da, ukoliko želi, nastavi sa juèe zapoèetim unakrsnim ispitivanjem svjedoka Agrima Beriše iz Suve Reke.

Miloševiæ je Beriši zatim postavljao pitanja koja nisu slijedila glavnu liniju svjedoèenja koje se odnosilo na ubistva Albanaca u Suvoj Reci od strane srpske policije. Nakon što je tužilac Džefri Najs reagovao, Miloševiæ je priliku iskoristio da izloži svoje vidjenje o suštini svjedoèenja i optužbe.

”Ono što je za mene suštinsko,“ rekao je Miloševiæ, ”jeste da nije, kako navodi optužnica, bilo torture i ugrožavanja Albanaca na Kosovu dok to nisu poèeli da èine UÈK i NATO.“

Iako ga je sudija Mej prekinuo ne dozvolivši mu da sudsku pozornicu koristi za politièke govore, sudija Linton Robinson je, kasnije, odbacio primjedbu tužioca Najsa rekavši da su teze, koje optuženi zastupa, po njegovom mišljenju sasvim jasne. Pred sudom u Hagu danas je svjedoèila i Ajman Behrami iz sela Izbica u Drenièkom kraju. Ona je svjedoèila o egzodusu grupe od oko tri hiljade albanskih izbjeglica koji su šest dana hodali od nemila do nedraga i o ubistvu 202 muškarca iz njenog i okolnih sela. U unakrsnom ispitivanju Miloševiæ se usredotoèio na èinjenicu iz njenog izlaganja da je izbjeglièka kolona, u kojoj se nalazila Behramijeva, u jednom trenutku granatirana, sve vrijeme imala pratnju srpske policije i vojske. Behramijeva je, naime, rekla da su granate ispalili srpski tenkovi, dok je Miloševiæ èinjenicu da su Srbi pratili kolonu iskoristio za tvrdnju o napadu Oslobodilaèke vojske Kosova na konvoj albanskih izbjeglica.

Nakon što je odbila da kaže da išta zna o nekoliko sluèajeva stradanja Srba i Albanaca od strane OVK, Miloševiæ je, oèigledno iznerviran, rekao da “ne želi više da postavlja pitanja ovakvim svjedocima” optužujuæi Tužilaštvo da manipuliše svjedocima te da su izjave ovih svjedoka prepisane i preuzete iz knjige “Kako vidjeno, tako reèeno” u izdanju Fonda za humanitarno pravo.

Sudjenje Miloševiæu, koje ulazi u koloteèinu normalnog i koje prati sve manji broj novinara, nastavlja se sutra. Prije završetka današnje sesije sudija Rièard Mej informisao je Miloševiæa da je preduzeo mjere da mu telefon u zatvoru – proradi.

XS
SM
MD
LG