Linkovi

Nastavak sudjenja Miloševiæu - 2002-02-26


Oèigledno frustriran odovorima svjedoka Halila Morine, koji je na svako Miloševiæevo pitanje odgovarao sa “ne znam, nisam ni vidio ni èuo”, Slobodan Miloševiæ se obratio sudiji Rièardu Meju rijeèima: Gospodo, ja mislim da vi ovakve svjedoke izvodite samo da biste me maltretirali. Svjedok Morina nije, naime, pristao da odgovori na Miloševiæeva pitanja koja su imala za cilj da pokažu da je Vojska Jugoslavije na podruèju opštine Orahovica, krajem marta 1999. godine, djelovala na provokacije UÈK, te da su bombardovanja NATO-a izazvala najviše materijalne štete na Kosovu.

Drugi svjedok na današnjem sudjenju, ginekolog iz Suve Reke Agrim Beriša, isprièao je upeèatljivu i potresnu prièu o zloèinima srpske policije kojima je bio svjedok u Suvoj Reci. ”Vidio sam kako policajci izvlaèe tijela Nedžada, Have i Fatona Beriše i njihove majke Fatime iz kuæe koju su prije toga zapalili,“ rekao je ovaj svjedok. Velika grupa ljudi je, prema Beriši, tog kobnog dana krajem marta 1999. godine spas pred progonom srpske policije potražila u piceriji porodice Šalja u trgovaèkom centru u Suvoj Reci:

”Policajci su u piceriju ubacili bombe, a tijela stradalih su pokupili i natovarili u kamione kojima su prevežena u Prizren,“ rekao je Beriša, navodeæi da je ovu strašnu prièu èuo od svjedoka koji je iskoèio iz kamiona s leševima. Iako iz druge ruke, ovo svjedoèenje ostavilo je snažan utisak na u ovom trenutku neveliki broj prisutnih novinara u sudnici.

Miloševiæ je, ipak, uspio da iz svjedoèenja Beriše izvuèe i dio u svoju korist. Naime, Beriša, koji je medicinski fakultet završio u Prištini 1992. godine, a ginekologiju specijalizovao u Beogradu 1998., nije potvrdio raniju tvrdnju Mahmuta Bakalija o diskriminaciji albanskih uèenika i studenata pa ni zaposlenih u društvenim preduzeæima i ustanovama na Kosovu.

Ostaje da se primijeti da Miloševiæ danas nije negirao dogadjaje masakra u Suvoj Reci. Da li æe to uraditi sutra kada se ispitivanje nastavlja, ostaje da se vidi.

XS
SM
MD
LG