Linkovi

Završen sastanak EU i islamskih zemalja - 2002-02-14


Potvrdivši nezvanièni ton dvodnevne konferencije èiji je domaæin bila Turska, ministri inostranih poslova i visoki funkcioneri iz preko 70 evropskih i islamskih zemalja su jednostavno izdali saopštenje za štampu na kraju razgovora. U tom saopštenju se podvlaèi potreba za tešnjom saradnjom izmedju islamskog i zapadnog sveta u èitavom nizu oblasti, posebno u borbi protiv globalnog terorizma. Ministri islamskih zemalja su bili posebno zadovoljni èinjenicom da je završno saopštenje ukljuèilo i stavove o, kako je ministar inostranih poslova Bangladeša, Moršad Kan, ocenio - ”naglom pogoršanju situacije na palestinskim teritorijama“.

U zajednièkom saopštenju se apeluje za postizanje sporazuma u izraelsko-palestinskom konfliktu u skladu sa medjunarodnim pravom i rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Takodje se predlaže ”dvo-državno“ rešenje kao naèin za okonèanje konflikta. Mnoge arapske i evropske diplomate koje su uèestvovale na konferenciji složile su se da je možda njihov najveæi uspeh samo održavanje sastanka - odnosno èinjenica da su islamski i zapadni politièki lideri nastojali da pronadju zajednièke osnove uzajamnog razumevanja u svetlu napada od 11 septembra.

Medjutim, neki funkcioneri su izrazili rezervisanost u pogledu jaèih veza izmedju Islama i Zapada. Nemaèki ministar inostranih poslova Joška Fišer je juèe doveo u pitanje iskrenost islamskih zemalja u isticanju želje za veæim dijalogom sa Zapadom. Iranski ministar inostranih poslova Kamal Harazi je u svom govoru oštro kritikovao Sjedinjene Države zbog njihovih metoda u borbi protiv terorizma. Sjedinjene Države nisu imale svog predstavnika na ovoj konferenciji.

Možda su se najkonkretniji rezultati konferencije pojavili tokom bilateralnih razgovora koji su se odigrali na marginama foruma. Na primer, ministri inostranih poslova Grèke i Turske su se složili da se sastanu kasnije ovog meseca radi poèetka pregovora za okonèanje dugoroènog teritorijalnog spora oko Egejskog mora. Turski funkcioneri su saopštili da je na njihovom sastanku sa iraèkim ministrom inostranih poslova Nadžijem Sabrijem, on preneo spremnost svoje vlade da održi razgovore sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Kofijem Ananom, bez postavljanja preduslova. Iraèka vlada je pod sve veæim pritiskom Sjedinjenih Država da dopusti inspektorima Ujedinjenih nacija za naoružanje da se vrate u Irak. Turska ima dobre odnose i sa Irakom i sa Sjedinjenim Državama. Juèe je turski premijer Bulent Edževit ponovo potvrdio oštro protivljenje Turske bilo kakvom pokušaju da se zbaci iraèki predsednik Sadam Husein, rekavši da bi takav potez destabilizovao ne samo Tursku veæ i èitav Bliski istok.

XS
SM
MD
LG